Detail projektu

Researchers´ Night 2007

Období řešení: 01.06.2007 — 30.11.2007

Označení

RN07CzechRep

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - hlavní řešitel
Alexová Hana, Ing. - spoluřešitel
Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Pipková Ilona, Mgr. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie materiálů
- příjemce (01.06.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

- částečně financující (2007-06-01 - nezadáno)
Evropská unie - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

- částečně financující (2007-06-01 - nezadáno)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- částečně financující (2007-06-01 - nezadáno)

Odkaz