Detail projektu

Příprava a využití mikro- a nanovlákenných filtračních materiálů na bázi biopolymeru PHA

Období řešení: 01.10.2014 — 31.12.2016

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (2014-2019)

- plně financující (2014-10-01 - nezadáno)

Označení

TG01010054-3

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (19.08.2014 - nezadáno)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- spolupříjemce (26.03.2015 - nezadáno)

Výsledky

MÁROVÁ, I.; POSPÍŠIL, L.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Polymerní vlákno a způsob jeho přípravy. 306448, patent. (2016)
Detail