Detail projektu

Identifikace antimikrobiálních peptidů ve vaječném bílku - Helvetia Pharma

Období řešení: 01.01.2014 — 31.05.2014

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2014-01-01 - 2014-12-31)

O projektu

Cílem projektu je charakterizace vybraných specifických antimikrobiálních proteinů přítomných ve vaječném bílku. Záměrem projektu bylo též studium stability těchto peptidů a proteinů, možnosti jejich izolace a stanovení aktivity. Dalším cílm je analýza přítomnosti a aktivity antimikrobiállních peptidů ve vybraných výrobcích.

Popis anglicky
The aim of presented project was to chaaracterize selected antimicrobial proteins and peptides present in egg white. Further, stability of these peptides was studied, isolation procedures were tested and activity was determined. Analysis of presence and activity of antimicrobial peptides in some products was performed too.

Klíčová slova
vaječný bílek, antimikrobiální peptidy

Klíčová slova anglicky
egg white, antimicrobial peptides

Označení

HS16459220

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)
FAVEA Plus a.s.
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)
Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (28.03.2015 - nezadáno)

Výsledky

MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S.; MATOUŠKOVÁ, P. Souhrnná zpráva o výsledcích smluvního výzkumu. 2014.
Detail