Detail projektu

Charaktrizace vzorků jablek skladovaných v ochranné atmosféře

Období řešení: 06.04.2014 — 30.06.2014

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2014-01-01 - 2014-12-21)

O projektu

V rámci projektu byly charakterizovány vybrané parametry - obsah aktivních látek, vitaminů a také povrchová mikroflóra několika druhů jablek dlouhodobě skladovaých v ochranné atmosféře.

Popis anglicky
In this project were characterized some parameters - content of active substances, vitamins and surface microflora in several sorts of apples stored for long period under controlled atmosphere.

Klíčová slova
jablka, povrchová mikroflóra, skladování

Klíčová slova anglicky
apples, surface microflora, storage

Označení

HS16459219

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (06.04.2014 - 30.06.2014)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- spolupříjemce (06.04.2015 - 30.06.2014)

Výsledky

MÁROVÁ, I.; LICHNOVÁ, A.; HÁRONIKOVÁ, A. Charakterizace jablek dlouhodobě skladovaných v ochranné atmosféře. Brno: 2014. s. 1-45.
Detail