Detail projektu

Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

V rámci řešení tohoto projektu bude sledována úroveň znečištění nejdůležitějších složek životního prostředí, tj. především vodního a terestrického ekosystému. Budou sledovány různé druhy polutantů, jejichž koncentrace přesahují pozaďové hodnoty běžně uváděné v České republice. Námi zjištěné hodnoty budou porovnány s údaji publikovány v rámci monitorizačních studií prováděných v ČR.

Označení

FCH-S-17-4766

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H. Využití AOC pro posouzení biologické stability pitné vody na Úpravně vody Švařec. Pitná voda 2016. Ing. Nataša Kalousková, CSc., doc. Petr Dolejš,CSc. České Budějovice: Petr Dolejš-Water & Environmental Technology Team, 2016. s. 331-332. ISBN: 978-80-905238-2-1.
Detail

MODLITBOVÁ, P.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; FARKA, Z.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ROMIH, T.; KAISER, J. Utilization of analytical instrumental methods in phytotoxicity testing of nanoparticles. Book of abstracts of the ISEAC‐40 Internaonal Conference on Environmental & Food  Monitoring. 2018. p. 380-380. ISBN: 9788409037995.
Detail

RELIĆ, D.; POPOVIĆ, A.; DJORDJEVIĆ, D.; ČÁSLAVSKÝ, J. Occurrence of synthetic musk compounds in surface, underground, waste and processed water samples in Belgrade, Serbia. ENVIRON EARTH SCI, 2017, vol. 76, no. 122, p. 1-10. ISSN: 1866-6280.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. THE USE OF VARIOUS SOLID SORBENT FOR DETERMINATION OF PLATINUM GROUP METALS IN THE ENVIRONMENT. The 10th International Conference of Young Chemists. Petrohrad, Ruská Federace: 2017. p. 431-431.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. The comparison of the concentrations of platinum and palladium in Brno and Moscow. Chemie je život 2017. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická: 2017. p. 65-65. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KUČERÍK, J. Thermogravimetry. In Encyclopedia of Geochemistry. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-3-319-39193-9.
Detail

Ondruch, P.; Kucerik, J.; Steinmetz, Z.; Schaumann, G.E. Influence of Organic Chemicals on Water Molecule Bridges in Soil Organic Matter of a Sapric Histosol. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A, 2017, vol. 121, no. 12, p. 2367-2376. ISSN: 1089-5639.
Detail

FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Use of terrestrial gastropods in ecotoxicological research. Sborník příspěvků studentská konference chemie je život 2017. první. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 152-152. ISBN: 978-80-214-5489-7.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. A new method for macrolide antibiotics determination in wastewaters from three different wastewater treatment plants. Acta Chemica Slovaca, 2017, vol. 10, no. 1, p. 47-53. ISSN: 1337-978X.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Removal of pharmaceuticals by advanced oxidation processes. HPLC 2017 Prague Abstrack Book. Praha: 2017. p. 305-3005.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Occurence of Macrolide Antibiotics in Waste Water. Brno: 2017. p. 67-67.
Detail

LANDOVÁ, P.; KOČNAR, M.; VÁVROVÁ, M. Method development for the analysis of basic pharmaceuticals in wastewaters using SPE and HILIC-MS/MS. Praha: 2017. p. 304-305.
Detail

KUČERÍK, J.; JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; ŽÍDEK, J. Water binding in biochars produced by using microwave pyrolysis of municipal sludge. In Book of abstracts. Kišiněv: CEEC-TAC, 2017. p. 62-62. ISBN: 978-3-940237-47-7.
Detail

KUČERÍK, J. Involvement of water in physicochemical aging of soil organic matter. In Book of abstracts. Budapest: AKCongress, 2017. p. 70-71. ISBN: 978-963-454-098-4.
Detail

REPKOVÁ, M.; VENSKÁ, P. Removing organic contamination from water using advanced oxidation processes. Applied Natural Sciences 2017 Book of abstracts. Prešov: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. p. 45-45. ISBN: 978-80-8105-547-8.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of Advanced Oxidation Processes for Water Treatment. 2017. p. 397-397.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; NEDVĚDICKÁ, L. The use of bioindicators for assessing atmospheric pollution with platinum metals. Book of Abstract. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Greece: Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, 2017. p. 229-229.
Detail

SADÍLEK, J.; SPÁLOVSKÁ, P.; VRANA, B.; VÁVROVÁ, M.; MARŠÁLEK, B.; ŠIMEK, Z. Comparison of extraction techniques for isolation of steroid oestrogens in environmentally relevant concentrations from sediment. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2016, vol. 96, no. 11, p. 1022-1037. ISSN: 0306-7319.
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P.; VÁVROVÁ, M.; MIYAZAKI, T.; KOYMA, S. Accumulation of water and energy in environment by short rotation coppice plantations. In Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Fukuoka, Japan: Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University, 2017. p. 75-78. ISSN: 2434-1436.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; ŽVAKOVÁ, V. Detailed Characterization of Pyrolysis Oil by Comprehensive Two Dimensional Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment. 1. Porto: Portugese Chemical Society, 2017. p. 232-232. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

VÍTKOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Artificial sweeteners and their occurrence in the environment. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v brně, Fakulta chemická, 2017. p. 74-74. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; KOCIÁNOVÁ, S. Ekotoxikologické posouzení bývalé rafinérie minerálních olejů. In XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. 1. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2017. s. 66-70. ISBN: 978-80-89883-03-5.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; KERBEROVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Determination of Artificial Sweeteners in Waste Water and their Potential Impact on the Ecosystem. Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment. 1. Porto: Portugese Chemical Society, 2017. p. 291-291. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

KUČERÍK, J.; Tokarski, D.; Demyan, M.S.; Merbach, I.; Siewert, C. Linking soil organic matter thermal stability with contents of clay, bound water, organic carbon and nitrogen. GEODERMA, 2018, vol. 316, no. 1, p. 38-46. ISSN: 0016-7061.
Detail

FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JABANDŽIEVOVÁ, B. Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment. Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment. 1. Porto: Portugese Chemical Society, 2017. p. 296-296. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

BULAVOVÁ, P.; KUČERÍK, J. Metoda pro určení objemu mikropórů pomocí techniky DSC. In Sborník příspěvků. Ostrava: Česká společnost chemická, 2017. s. 21-25. ISBN: 978-80-86238-71-1.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; CHOVANEC, P.; MIHOČOVÁ, S. Soil contamination by heavy metals in Ostrava, Czech Republic, methods of pollution assessment calculation. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Thessaloniki, Greece: MESAEP, 2017. p. 412-412.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; BRZOBOHATÝ, J.; MIHOČOVÁ, S.; KOVÁČ, L.; MAREK, M. Methods of Calculating Pollution Indices for Heavy Metals in Contaminated Soils. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. Greece: Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, 2017. p. 419-419.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PAVLOVSKÝ, J. Indices of soil contamination by heavy metals – methodology of calculation for pollution assessment (minireview). Environmental Monitoring and Assessment, 2017, vol. 189, no. 12, p. 17-25. ISSN: 1573-2959.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ŠTEFKA, M.; BRESTOVSKÁ, M. Selected Methods for Determination of Surfactants. Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. EMEC. Porto, Portugal: 2017. p. 206-206. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

JEMELKOVÁ, M.; ŠEVČÍK, J.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J. Hydratace biocharu získaného z mikrovlnné pyrolýzy vodárenských kalů. In Sborník. Bratislava: STUBA, 2017. s. 193-194. ISBN: 978-80-89579-77-2.
Detail

FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Ecotoxicity Assessment of Cadmium Using Different Life Stages of the Terrestrial Gastropod Helix aspersa aspersa. Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. 1. Porto, Portugalsko: 2017. p. 158-158. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JABANDŽIEVOVÁ, B. Extinguishing Agents and Their Ecotoxicity Assessment. Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. 1. Porto, Portugalsko: 2017. p. 316-316. ISBN: 978-972-752-228-6.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Syntetické vonné látky a jejich výskyt v životním prostředí. In XXVII.. VEDECKÉ SYMPÓZIIUM XXVII SCIIENTIIFIIC SYMPOSIIUM ZBORNÍK PROCEEDINGS HRÁDOK. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: 2017. s. 55-60. ISBN: 978-80-89883-03-5.
Detail

MODLITBOVÁ, P.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHAMRADOVÁ, I.; FARKA, Z.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ROMIH, T.; KAISER, J. Short-term assessment of cadmium toxicity and uptake from different types of Cd-based Quantum Dots in the model plant Allium cepa L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, vol. 153, no. 1, p. 23-31. ISSN: 1090-2414.
Detail

REPKOVÁ, M.; DOLEJŠ, P.; KUBALÍK, D. Vliv celkové mineralizace vody na optimální dávku koagulantu při úpravě vody. In XXVII. VEDECKÉ SYMPÓZIIUM XXVII SCIIENTIIFIIC SYMPOSIIUM ZBORNÍK PROCEEDINGS HRÁDOK. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. Prešov: Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač- Šoltýs, 2017. s. 61-65. ISBN: 978-80-89883-03-5.
Detail

RUDNICKI, K.; LANDOVÁ, P.; WROŃSKA, M.; DOMAGALA, S.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; SKRZYPEK, S. Quantitative determination of the veterinary drug monensin in horse feed samples by square wave voltammetry (SWV) and direct infusion electrospray ionization tandem mass spectrometry (DI–ESI–MS/MS). MICROCHEMICAL JOURNAL, 2018, vol. 141, no. 1, p. 220-228. ISSN: 0026-265X.
Detail

NEDVĚDICKÁ, L.; KOMENDOVÁ, R. Využití bioindikátorů pro posouzení znečištění životního prostředí platinovými kovy. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2017. s. 23-23. ISBN: 978-80-88212-09-6.
Detail

SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2017. s. 28-28. ISBN: 978-80-88212-09-6.
Detail

REPKOVÁ, M.; VENSKÁ, P.; ŠUBRT, M. Removing Organic Contamination from Water Using UV Radiation. Inverness, Skotsko: 2016. p. 79-79.
Detail