Detail projektu

Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek.

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Pomocí vhodných separačních a termochemických metod budou ze složek vodního a terestrického ekosystému izolovány kontaminanty anorganického a organického původu obsažené v různých matricích izolovaných z těchto složek. U kontaminantů, vysoce překračujících povolený reziduální limit, budou ověřovány technologie, které by přispěly k jejich eliminaci ze životního prostředí. Zjištěné hodnoty budou porovnávány s údaji publikovanými v monitorizačních studiích prováděných v ČR.

Označení

FCH-S-18-5331

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

ŘEZÁČOVÁ, V.; JANČOVÁ, N. Quality of Vegetables in Central Europe Region. Journal of Environmental Science and Public Health, 2018, vol. 2, no. 4, p. 188-195. ISSN: 2575-9612.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; MRAVCOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M. Synthetic musk fragrances in the aquatic environment. 42nd International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GCxGC Symposium Abstract Book. 2018. p. 422-422. ISBN: 978-88-941816-1-6.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P.; TOBKOVÁ, L. Contamination Of Environment By Musk Compounds. 42nd International Symposium on Capillary Chromatography and 15th GCxGC Symposium Abstract Book. 2018. p. 420-420. ISBN: 978-88-941816-1-6.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; BUREŠOVÁ, J. Stanovení ibuprofenu a diklofenaku v povrchových vodách metodou LC-MS-MS. Chemické listy, 2018, roč. 112, č. 5, s. 329-332. ISSN: 0009-2770.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T. Využití separačních metod pro analýzu kontaminujících BAL. 2018.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, vol. 159, no. 2019, p. 79-92. ISSN: 1944-3986.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PAVLOVSKÝ, J.; FIŠEROVÁ, L.; KOSÁROVÁ, H. Toxicity of Diclofenac: Cadmium Binary Mixtures to Algae Desmodesmus subspicatus Using Normalization Method. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2018, vol. 101, no. 2, p. 205-213. ISSN: 0007-4861.
Detail

Kerberová Veronika, Ondřej Grolig. Ekonomicky udržitelná koncepce energetického zdroje po implementaci nových legislativních požadavků. Medlov: Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva, 2018.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar – recovery material from microwave pyrolysis of sewage sludge. Praha: ČSCHI, 2018. p. 1-9.
Detail

David, J; Steinmetz, Z., Kučerík, J., Schaumann, G.E. Quantitative Analysis of Poly(ethylene terephthalate) Microplastics in Soil via Thermogravimetry-Mass Spectrometry. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, vol. 90, no. 15, p. 8793-8799. ISSN: 0003-2700.
Detail

Tokarski, D., Kučerík, J., Kalbitz, K., Demyan, M.S., Merbach, I., Barkutsky, D., Ruehlmann, J., Siewert, C. Contribution of organic amendments to soil organic matter detected by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2018, vol. 181, no. 5, p. 664-674. ISSN: 1436-8730.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; JEŽEK, S. The distribution of platinum in the environment in large cities: a model study from Brno, Czech Republic. International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, vol. 16, no. 7, p. 3109-3116. ISSN: 1735-2630.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Synthesis and study of Riboflavin-inspired novel conjugated bio-organic semiconductors. 5th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2018, March 10th - March 17th 2018, Kirchberg in Tirol, Austria. 2018.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KOVALENKO, A. Riboflavin-based novelconjugated bio-organic semiconductors. The International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2018 July 1-6, 2018 / BEXCO, Busan, Korea. 2018.
Detail

RICHTÁR, J.; HEINRICHOVÁ, P.; APAYDIN, D.; SCHMIEDOVÁ, V.; YUMUSAK, C.; KOVALENKO, A.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Novel Riboflavin-Inspired Conjugated Bio-Organic Semiconductors. MOLECULES, 2018, vol. 2018, no. 23, p. 2271-2289. ISSN: 1420-3049.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ROČŇÁKOVÁ, I.; DOLEŽAL, P. The long-term chemical degradation of magnesium alloy AZ31 and AZ61 processed by method squeeze casting in SBF solution. Programme and The Book of Abstracts / Twentieth Annual Conference YUCOMAT 2018, Herceg Novi, September 3-7, 2018. XLIV. Beograd: Materials Research Society of Serbia, 2018. p. 140-140. ISBN: 978-86-919111-3-3.
Detail

SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Removal of sulfonamides antibiotics by wood-decay fungi from water matrix. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 147-147.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; RÁBOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ, H. Spectrophotometric determination of chlorophyll in tests of phytotoxicity. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 49-49. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VÁVROVÁ, M.; ŠVESTKOVÁ, T.; MRAVCOVÁ, L.; LANDOVÁ, P.; KŘIVÁNKOVÁ, Z.; KOČNAR, M. Determination of antidepressants and psychoactive drugs in waste water. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 53-53. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; BERKA, M.; KUČERÍK, J. Platinum nanoparticles in the environment and their impact on soil. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 38-38. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. The use of ion exchangers for preconcentration of platinum group metals. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 52-52. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. The comparison of platinum metal contaminations of the environment in Brno, Czech Republic and Moscow, Russia. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 137-137. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; MIHOČOVÁ, S.; CHOVANEC, P.; BRZOBOHATÝ, J. Application of Statistical Methods for Assessment of Soil Pollution. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 32-32. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

REPKOVÁ, M.; DALAJKOVÁ, N.; VÍTKOVÁ, L. Artificial sweeteners in water. Book of Abstracts. Brno: 2018. p. 48-48. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

Kučerík, J; Ondruch, P; Kunhi Mouvenchery, Y; Schaumann, GE. Formation of Water Molecule Bridges Governs Water Sorption Mechanisms in Soil Organic Matter. Langmuir, 2018, vol. 34, no. 1, p. 12174-12182. ISSN: 0743-7463.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ROČŇÁKOVÁ, I.; DOLEŽAL, P. Analysis of degradation products of magnesium alloy AZ31 and AZ61 processed by method squeeze casting in SBF solution. 2018.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
Detail

ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KOMENDOVÁ, R.; NOVÁK, F.; REPKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Factors influencing structural heat-induced structural relaxation of dissolved organic matter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, vol. 167, no. 1, p. 422-428. ISSN: 1090-2414.
Detail

LANDOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Využití pasivního vzorkování při monitoringu léčiv v povrchových vodách. Bratislava: 2018. s. 181-181. ISBN: 978-80-89597-99-4.
Detail

KOTLÍK, J. Nové metody využívání OZE ve světě a jejich efektivita. 2018. s. 1-10.
Detail

REPKOVÁ, M.; DALAJKOVÁ, N.; VÍTKOVÁ, L.; MACSEK, T. Degradation of artificial sweeteners in wastewater using AOP processes. Program book, 19th European Meeting on Environmental Chemistry. Clermont-Ferrand, Royat: Universite Clermont Auvergne, 2018. p. 118-118.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; MIYAZAKI, T. Environmentally friendly water adsorptive materials for high density thermal energy storage systems. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. p. 62-67. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

NOVOTNÝ, M.; KOMENDOVÁ, R. Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-88212-15-7.
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; VALÍČKOVÁ, J. Akumulace vody a energie v prostředí rychlerostoucích dřevin. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. s. 68-72. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JABANDŽIEVOVÁ, B. Ecotoxicity evaluation of fire extinguishing agents. Book of abstract, 7th meeting on Chemistry and Life. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 55-55. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

MRAVCOVÁ, L.; MORÉ, F.B.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 44-44. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; KRÁL, P. Hodnocení vedlejších energetických produktů pomocí vybraných testů ekotoxicity. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice 2018, 2018. s. 46-51. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

PETRUĽÁK, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Possible solutions for process monitoring on the wastewater treatment plants. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 45-45. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VENSKÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; REPKOVÁ, M. Psychoactive Pharmaceuticals in the Aquatic Environment. Program book, 19th European Meeting on Environmental Chemistry. 2018.
Detail

VENSKÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; REPKOVÁ, M. Psychoactive pharmaceuticals in water. 2018.
Detail

MRAVCOVÁ, L.; LISÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; LISÁ, H.; ŠVESTKOVÁ, T.; ČÁSLAVSKÝ, J. THE ANALYSIS OF TAR FORMED DURING GASIFICATION OF BIOMASS. Abstract Book. první. Italy: Chromaleont S.r.L., 2018. p. 437-437. ISBN: 978-88-941816-1-6.
Detail

MRAVCOVÁ, L.; BITTENCOURT-MORÉ F.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; VÁVROVÁ, M.; MEINDL, J.; ČÁSLAVSKÝ, J. Analysis of Organic Compounds in Biochar Produced by Pyrolysis of Sludge. 2018. p. 44-44.
Detail

SUKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Možnosti eliminace sulfonamidů z vodního ekosystému. Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, krajině a environmentálně příznivém životním stylu. Lipová 20, Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2018. s. 25-25. ISBN: 978-80-88212-15-7.
Detail

VÁVROVÁ, M.; SUKOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; LANDOVÁ, P. Sulfonamidy a jejich obsah v odpadní vodě. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice 2018, 2018. s. 52-56. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; VENSKÁ, P. Porovnání separační účinnosti při úpravě pitné vody monitorováním vybraných ukazatelů. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice 2018, 2018. s. 57-61. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

REPKOVÁ, M.; ŠÍPKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; VENSKÁ, P. Porovnání separační účinnosti při úpravě pitné vody monitorováním vybraných ukazatelů. In XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. 2018. s. 57-61. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

LEVEK, P.; KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Efektivita projektů na úsporu vody. In XXVII. Vedecké sympózium. Hrádok 2018. Košice 2018: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2018. s. 73-77. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Eliminace sulfonamidových antibiotik z akvatické matrice pomocí dřevokazných hub. Chémia a technológie pre život. Slovenská technická univerzita v Bratislave: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2018. s. 389-390. ISBN: 978-80-89597-99-4.
Detail

PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S.; ČÁSLAVSKÝ, J. Environmental aspect of fast growing trees. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 47-47. ISBN: 987-80-214-5488-0.
Detail

LEVEK, P.; VÁVROVÁ, M.; KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S. System of efficient use of heat, water and electricity in family houses. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 41-41. ISBN: 987-80-214-5488-0.
Detail

KOTLÍK, J.; PŮČKOVÁ, H.; LEVEK, P.; MIKŠÍK, F.; KOTLÍKOVÁ, S. Possibilities of water and energy storage in the environment of fast growing trees. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 39-39. ISBN: 987-80-214-5488-0.
Detail

KABELÍKOVÁ, L.; KUČERÍK, J. Distinguishing the PET quality for its recycling. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 159-159. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; LANDOVÁ, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Use of advanced oxidation processes for water treatment. Fresenius Environmental Bulletin, 2019, vol. 28, no. 2, p. 831-836. ISSN: 1018-4619.
Detail

CIGÁNEK, M.; KRAJČOVIČ, J. High-ordered adamantane-substituted industrial organic dyes for organic semiconducting materials. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 132-132. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; KRAJČOVIČ, J. Urban aerosol: metals as starters of cellular stress?. Book of abstrakt 7tj meeting on Cjemistry and Life. 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Oxidační potenciál atmosferického aerosolu jako indikátor tvorby. 2018.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; CHORAZY, T.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Biochar - Recovery Material from Pyrolysis of Sewage Sludge: A Review. Waste and Biomass Valorization, 2020, vol. 10, no. 5, p. 3677-3709. ISSN: 1877-265X.
Detail

KERBEROVÁ, V.; ČÁSLAVSKÝ, J. Sewage sludge as secondary source of phosphorus. 2018.
Detail

KUČERÍK, J.; SVATOŇ, K.; MALÝ, S.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DEMYAN, M.S.; SIEWERT, C.; TOKARSKI, D. Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 2020, vol. 71, no. 3, p. 415-419. ISSN: 1351-0754.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KORYTÁŘ, I.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P.; KUČERÍK, J.; BOHRN, T. Materiálová transformace čistírenského kalu prostřednictvím mikrovlnné torefakce. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1211-0760.
Detail

KOMENDOVÁ, R. THE USE OF BIOINDICATORS FOR ASSESSING ATMOSPHERIC POLLUTION WITH PLATINUM METALS. Fresenius Environmental Bulletin, 2018, vol. 27, no. 5A, p. 3444-3451. ISSN: 1018-4619.
Detail