Detail projektu

Hyaluronan-catanionic vesicles complexes – interaction, structure, physical property, and stability

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

19-14024J

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Hurčíková Andrea, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Krouská Jitka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2021)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (04.04.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Mezinárodní projekty
- částečně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš