Detail projektu

Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastieach

Období řešení: 01.02.2019 — 31.03.2022

O projektu

Hlavním cílem projektu bude uskutečnit propagační a vzdělávací aktivity s cílem zvýšení atraktivity přírodovědně-technických oborů specializovaných pro potřeby praxe v příhraničních oblastech. V tomto směru se v rámci projektu plánuje organizace akcí a činností zahrnujících: (i) workshopy pro pedagogy přírodovědně-technických předmětů a žáků středních škol s cílem zvýšení laboratorních dovedností u žáků středních škol; (ii) odborné semináře pro zaměstnavatelů realizované s cílem propojení vysokoškolského vzdělávání v přírodovědně-technických oborech s praxí; (iii) dny otevřených dveří přírodovědně-technických oborů především pro žáky středních škol; (iv) školení pro středoškolské pedagogy přírodovědně-technických předmětů s cílem zlepšení vzdělávacích postupů - laboratorní praxe žáků. Také se v tomto směru počítá se společnou účastí projektových partnerů na stávajících akcích - veletrzích trhu práce a vzdělávacích veletrzích. V rámci projektu budou pořízeny propagační nástroje v podobě společné internetové prezentace, demonstračních soustav a systémů pro realizaci pokusů a experimentů a jiných propagačních materiálů. Cílovými skupinami projektu budou především žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol a zaměstnavatelé.

Označení

304011U405

Originální jazyk

slovenština

Řešitelé

Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (24.01.2019 - nezadáno)

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- příjemce (24.01.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg 2014 - 2020, Programy přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce

- plně financující