Detail projektu

Studium využití druhotných surovin pro lehké malty

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Předmětem výzkumu bude využití zejména vysokoteplotních popílků po SNCR, které budou upraveny tak, aby byl omezen únik amoniaku v zásaditém prostředí. Tyto popílky buduou nahrazovat v různém množství cement v lehkých maltách a také budou využity v podobě umělého spékaného kameniva pro vylehčení. Na lehkých maltách bude sledována rychlost degradace v agresivním prostředí.

Označení

FAST/FCH-J-19-5926

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lédl Matěj, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Marko Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta chemická
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš