Detail projektu

Komplexní hodnocení zpracovatelského řetězce komunálního odpadu

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Vhodné technologické řešení pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem (KO) představuje zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). S udržitelným chodem ZEVO je spojeno efektivní řízení vstupních a výstupních proudů. Cílem projektu je vyvinout přístup k vyhodnocení dílčích částí zpracovatelského řetězce KO. Důraz bude kladen na ekonomické a environmentální vyhodnocení systému s ohledem na produkci a složení KO, jeho sběr a svoz a nakládání s rezidui.

Označení

FCH/FSI-J-19-5794

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nevrlý Vlastimír, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Smejkalová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šuleková Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav procesního inženýrství
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P. Heuristics for Waste Collection Arc Routing Problem. Mendel Journal series, 2019, vol. 25, no. 1, p. 15-22. ISSN: 1803-3814.
Detail

NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V. Saving of GHG by modifying schedule of waste collection routes. In Proceedings Sardinia 2019, 17th International Waste Management and Landfill Symposium. 17TH INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SYMPOSIUM. CISA, 2019. p. 1-10. ISBN: 9788862650144. ISSN: 2282-0027.
Detail

NEVRLÝ, V.; ŠOMPLÁK, R.; KHÝR, L.; SMEJKALOVÁ, V.; JADRNÝ, J. Municipal Solid Waste Container Location Based on Walking Distance and Distribution of Population. Chemical Engineering Transactions, 2019, vol. 76, no. 1, p. 553-558. ISSN: 2283-9216.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš