Detail projektu

Komplexní hodnocení zpracovatelského řetězce komunálního odpadu

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Vhodné technologické řešení pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem (KO) představuje zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). S udržitelným chodem ZEVO je spojeno efektivní řízení vstupních a výstupních proudů. Cílem projektu je vyvinout přístup k vyhodnocení dílčích částí zpracovatelského řetězce KO. Důraz bude kladen na ekonomické a environmentální vyhodnocení systému s ohledem na produkci a složení KO, jeho sběr a svoz a nakládání s rezidui.

Označení

FCH/FSI-J-19-5794

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nevrlý Vlastimír, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Smejkalová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šuleková Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav procesního inženýrství
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš