Detail projektu

Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

V navrhovaném projektu bude posuzována účinnost odstranění vybraných léčiv z vody pomocí technologie založené na využití potenciálu ligninolytického aparátu dřevokazných hub bílé hniloby k degradaci xenobiotik. Účinnost eliminace léčiv bude vyhodnocena na základě snížení jejich koncentrace ve vzorcích vody. Na základě výsledků testování provádějícího v laboratorním měřítku, budou navrhnuty podmínky pro poloprovozní testování této technologie.

Označení

FAST/FCH-J-19-5862

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Suková Petra, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Korytář Ivo, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Odstraňování vybraných polutantů pomocí dřevokazných hub. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 213-220. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

KORYTÁŘ, I.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; CHORAZY, T.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 187-192. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš