Detail projektu

Testování eliminace léčiv pomocí technologie využívající enzymatický aparát dřevokazných hub

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V navrhovaném projektu bude posuzována účinnost odstranění vybraných léčiv z vody pomocí technologie založené na využití potenciálu ligninolytického aparátu dřevokazných hub bílé hniloby k degradaci xenobiotik. Účinnost eliminace léčiv bude vyhodnocena na základě snížení jejich koncentrace ve vzorcích vody. Na základě výsledků testování provádějícího v laboratorním měřítku, budou navrhnuty podmínky pro poloprovozní testování této technologie.

Označení

FAST/FCH-J-19-5862

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Suková Petra, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hlavínek Petr, prof. Ing., CSc., MBA
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Korytář Ivo, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš