Detail projektu

Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a elliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. projek také popiseje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-19-5971

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Barboříková Hana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fojt Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Chrást Petr, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančová Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ježek Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kabelíková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kerberová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Komendová Renata, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Levek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Matejčíková Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Pecina Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Petruľák Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Repková Martina, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Suková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Sýkora Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Valíčková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vašinová Galiová Michaela, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Venská Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Výsledky

Jan David; Helena Doležalová Weissmannová; Zacharias Steinmetz; Lucie Kabelíková; Michael Scott Demyan; Jana Šimečková; DavidTokarski ;ChristianSiewert; Gabriele E.Schaumann; Jiří Kučerík. Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil. CHEMOSPHERE, 2019, vol. 225, no. 1, p. 810-819. ISSN: 0045-6535.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu. Ovzduší 2019. 2019. ISBN: 978-80-210-9242-6.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Influence of platinum nanoparticles on properties of water in soil organic matter. CATCAR28 & MoldTAC2 Book of Abstracts. CATCAR. Timisoara, Romania: Gutenberg Univers Arad, Romania, 2019. p. 25-25. ISBN: 978-606-675-208-4.
Detail

LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Evaluation of usability of advanced oxidation processes for the elimination of pharmaceuticals from treated wastewater. 2019. p. 69-69.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. p. 1-20.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Alkyl substitutions a powerful tool for tailor-made properties of soluble and versatile organic semiconducting materials. Europe-Korea Conference on Science and technology (EKC) 2019, Vienna (July 15-18 2019) Austria. 2019.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; WEITER, M. Fine tuning of charge transport Thiophene-based Polymeric Semiconductors for OFET applications. 14th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ14) Berlin (June 2 - 7, 2019). 2019.
Detail

FOJT, J.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B., MOTLOCHOVÁ, M. Determination of biomicroplastic contamination of soil and compost. Journal of bioremediation & biodegradation. 2019. p. 45-45. ISSN: 2155-6199.
Detail

KUČERÍK, J.; FOJT, J.; KABELÍKOVÁ, L.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DAVID, J. Use of thermogravimetry for qualitative and quantitative analysis of microplastics in soils. Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. 2019. p. 153-153. ISBN: 978-3-940237-59-0.
Detail

SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Alternative methods for elimination of antibiotics from wastewater. Sborník abstraktů: 7. ročník konference Česká chromatografická škola HPLC 2019. Zaječí: 2019. p. 51-52.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš