Detail projektu

Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a elliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. projek také popiseje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-19-5971

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

Jan David; Helena Doležalová Weissmannová; Zacharias Steinmetz; Lucie Kabelíková; Michael Scott Demyan; Jana Šimečková; DavidTokarski ;ChristianSiewert; Gabriele E.Schaumann; Jiří Kučerík. Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil. CHEMOSPHERE, 2019, vol. 225, no. 1, p. 810-819. ISSN: 0045-6535.
Detail

FOJT, J.; DENKOVÁ, P.; KUČERÍK, J. DSC study on the influence of PET microplastics on abiotic processes in soil. e-book of abstracts 17th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry. 1. Krakow: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2021. p. 94-94. ISBN: 978-83-65955-52-4.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Influence of platinum nanoparticles on properties of water in soil organic matter. CATCAR28 & MoldTAC2 Book of Abstracts. CATCAR. Timisoara, Romania: Gutenberg Univers Arad, Romania, 2019. p. 25-25. ISBN: 978-606-675-208-4.
Detail

LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; VÁVROVÁ, M.; HLAVÍNEK, P. Evaluation of usability of advanced oxidation processes for the elimination of pharmaceuticals from treated wastewater. Mexico City: CSI XLI - Mexico 2019, 2019. p. 69-69.
Detail

SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Alternative methods for elimination of antibiotics from wastewater. Sborník abstraktů: 7. ročník konference Česká chromatografická škola HPLC 2019. Zaječí: Česká chromatografická škola – HPLC 2019, 2019. p. 51-52.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Alkyl substitutions a powerful tool for tailor-made properties of soluble and versatile organic semiconducting materials. Europe-Korea Conference on Science and technology (EKC) 2019, Vienna (July 15-18 2019) Austria. 2019.
Detail

KRAJČOVIČ, J.; CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; WEITER, M. Fine tuning of charge transport Thiophene-based Polymeric Semiconductors for OFET applications. 14th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ14) Berlin (June 2 - 7, 2019). 2019.
Detail

FOJT, J.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B., MOTLOCHOVÁ, M. Determination of biomicroplastic contamination of soil and compost. Journal of bioremediation & biodegradation. 2019. p. 45-45. ISSN: 2155-6199.
Detail

BREITER, K.; HLOŽKOVÁ, M.; KORBELOVÁ, Z.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Diversity of lithium mica compositions in mineralized granite–greisen system: Cinovec Li-Sn-W deposit, Erzgebirge. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2019, vol. 106, no. -, p. 12-27. ISSN: 0169-1368.
Detail

KYNICKÝ, J.; SMITH M.P.; SONG, W.L.;CHAKHMOURADIAN A.R.;XU, C.; KOPŘIVA, A.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.;BRTNICKÝ, M. The role of carbonate-fluoride melt immiscibility in shallow REE deposit evolution. Geoscience Frontiers, 2019, vol. 10, no. 2, p. 527-537. ISSN: 1674-9871.
Detail

KUČERÍK, J.; FOJT, J.; KABELÍKOVÁ, L.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; BRTNICKÝ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DAVID, J. Use of thermogravimetry for qualitative and quantitative analysis of microplastics in soils. Book of abstracts of the 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. 2019. p. 153-153. ISBN: 978-3-940237-59-0.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. p. 1-20.
Detail

MRAVCOVÁ, L. Virtual Lab: Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography/Mass Spectrometry. 2019.
Detail

KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Small-sized platinum nanoparticles in soil organic matter: Influence on water holding capacity, evaporation and structural rigidity. Science of the Total Environment, 2019, no. 694, p. 1-9. ISSN: 0048-9697.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Kontaminace životního prostředí platinovými kovy v závislosti na intenzitě automobilové dopravy - srovnávací studie. Bratislava, Slovensko: Slovenská chemická spoločnosť, 2019. s. 214-215.
Detail

TOKARSKI, D. ;ŠIMEČKOVÁ; KUČERÍK, J.; KALBITZ, K; DEMYAN, M.S; MERBACH, I.; BARKUTSKY, D; RUEHLMAN, J.; SIEWERT, C. Detectability of degradable organic matter in agricultural soils by thermogravimetry. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRUNG UND BODENKUNDE, 2019, vol. 182, no. 5, p. 729-740. ISSN: 1436-8730.
Detail

FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; KAMENÍKOVÁ, E.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; MOTLOCHOVÁ, M.; KOMÁRKOVÁ, B. Stanovení biomikroplastů v půdě a čistírenském kalu pomocí evolved gas analysis. Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. Brno: 2019. s. 29-35. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

KAMENÍKOVÁ, E.; FOJT, J.; PALUCHOVÁ, N.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.; KABELÍKOVÁ, L. Detekce mikroplastů PET v půdách za pomoci termogravimetrie. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 102-106. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

PALUCHOVÁ, N.; FOJT, J.; KAMENÍKOVÁ, E.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; PŘIKRYL, R.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. Analýza biodegradabilních plastů v půdách. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 59-64. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

KABELÍKOVÁ, L.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KUČERÍK, J. DSC – jednoduchá a rychlá metoda pro identifikaci původu polyethylen tereftalátu?. In Sborník příspěvku Termoanalytický seminář 2019. 2019. s. 96-101. ISBN: 978-80-88307-03-7.
Detail

KOMENDOVÁ, R. The HR-CS-GF-AAS determination and preconcentration of palladium in contaminated urban areas, especially in lichens. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, no. 256, p. 985-991. ISSN: 0269-7491.
Detail

KOMENDOVÁ, R. Recent advances in the preconcentration and determination of platinum group metals in environmental and biological samples. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, no. 122, p. 1-12. ISSN: 0165-9936.
Detail

DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; MIHOČOVÁ, S.; CHOVANEC, P.; PAVLOVSKÝ, J. Potential Ecological Risk and Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in Industrial Affected Soils by Coal Mining and Metallurgy in Ostrava, Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, vol. 16, no. 22, p. 1-19. ISSN: 1660-4601.
Detail

KERBEROVÁ, V.; VÁCLAVKOVÁ, Š.; KRŇÁVEK, M.; KREJČÍ, T.; MALÉŘ, P.; ČÁSLAVSKÝ, J. Handling sewage sludge - technological opportunities and limitations. Liege, Belgium: 2019.
Detail

NÝVLTOVÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy. Chémia a technológie pre život. 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 461-462. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

NÝVLTOVÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessment of the drinking water treatment plant effectiveness via ecotoxicological tests and screening analyses. Studentská odborná konference Chemie je život 2019, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 59-59. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

PETRUĽÁK, M.; ČÁSLAVSKÝ, J. Evaluation of Working Characteristics and Calibration Strategies of the Ion Selective Electrode Measurements for Wastewater Treatment Plant Process Control and Monitoring. 11th Eastern European Young Water Professionals Conference. Book of abstracts. First Edition. Prague: University of Chemistry and Technology, Technická 5, 166 28 Prague 6, 2019. p. 245-246. ISBN: 978-80-7592-054-6.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení pokročilých oxidačních procesů pomocí testů ekotoxicity. In Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019. s. 459-460. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessment of the effectiveness of advanced oxidation processes via ecotoxicity tests. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P. Posouzení pokročilých oxidačních procesů prostřednictvím testů ekotoxicity. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 2019.
Detail

SUKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Elimination of pharmaceuticals from aquatic environment using enzymatic apparatus of wood decaying fungi. Lodz, Poland: 20th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC20, 2019. p. 75-75.
Detail

Kintl, A; Vitez, T; Elbl, J; Vitezova, M; Dokulilova, T; Nedelnik, J; Skladanka, J; Brtnicky, M. Mixed Culture of Corn and White Lupine as an Alternative to Silage Made from Corn Monoculture Intended for Biogas Production. BIOENERG RES, 2019, vol. 12, no. 3, p. 694-702. ISSN: 1939-1234.
Detail

Ondruch, P.; Kučerík, J.; Tunega, D.; Silva, N.J.; Aquinno, A.J.A.; Schaumann, G.E. Influence of water molecule bridges on sequestration of phenol in soil organic matter of sapric histosol. Environmental Chemistry, 2019, vol. 16, no. 7, p. 541-552. ISSN: 1449-8979.
Detail

Szuszkiewicz, A., Pieczka, A., Gadas, P., Vašinová Galiová, M., Szełęg, E., Gołębiowska, B., Galusková, D. FIRST OCCURRENCE OF Mn-DOMINANT CORDIERITE-GROUP MINERAL: ELECTRON MICROPROBE AND LASER ABLATION ICP-MS. CANADIAN MINERALOGIST, 2019, vol. 57, no. 5, p. 807-810. ISSN: 0008-4476.
Detail

Sýkora J. PREKONCENTRAČNÍ TECHNIKY PRO STANOVENÍ RIZIKOVÝCH KOVŮ A JEJICH APLIKACE V PRAXI. Chémia a technológie pre život 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. s. 461-463. ISBN: 978-80-8208-015-8.
Detail

BRTNICKÝ, M.; PECINA, V.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; PROKEŠ, L.; ZVĚŘINA, O.; JUŘIČKA, D.; KLIMÁNEK, M.; KYNICKÝ, J. The impact of tourism on extremely visited volcanic island: Link between environmental pollution and transportation modes. CHEMOSPHERE, 2020, vol. 249, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1879-1298.
Detail

PECINA, V.; KOMENDOVÁ, R. Těžba uhlí jako zdroj kontaminace půd mongolských měst. 2019.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Dithiothreitol jako indikátor oxidačního potenciálu kovů v atmosférickém aerosolu. Ovzduší 2019. 2019. ISBN: 978-80-210-9242-6.
Detail

KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; VALÍČKOVÁ, J. VODA NAD ZLATO?. In XXVIII. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Hrádok 2019. Košice 2019: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. s. 85-89. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

VÝRAVSKÝ, J.; HREUS, S.; CEMPÍREK, J.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Assessment of scandium deportment and recovery potential in Li-Sn-W greisen deposit Cinovec/Zinnwald using EPMA, LA-ICP-MS and TIMA automated mineralogy. LIFE WITH ORE DEPOSITS ON EARTH, PROCEEDINGS OF THE 15TH SGA BIENNIAL MEETING, 2019, VOLS 1-4. Glasgow, GB: GENEVA 4: SOC GEOLOGY APPLIED MINERAL DEPOSITS-SGA, 2019. p. 1838-1841.
Detail

S. Hreus, J. Vyravsky, J. Cempirek, M. Vasinova Galiova. Sc redistribution during post-magmatic processes in the Cinovec/Zinnwald deposit. Glasgow, GB: GENEVA 4: SOC GEOLOGY APPLIED MINERAL DEPOSITS-SGA, 2019. p. 1637-1639.
Detail

M. Vašinová Galiová. MOŽNOSTI LASEROVÉ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ INDUKČNĚ VÁZANÉHO PLAZMATU V PRVKOVÉ ANALÝZE A ZOBRAZOVÁNÍ POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK. 2020. s. 1-60.
Detail

M. Vašinová Galiová. MOŽNOSTI LASEROVÉ ABLACE S HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ INDUKČNĚ VÁZANÉHO PLAZMATU V PRVKOVÉ ANALÝZE A ZOBRAZOVÁNÍ POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK. Brno: VUTIUM, 2020. s. 1-36.
Detail

Szuszkiewicz, A., Pieczka, A., Gadas, P., Vašinová Galiová, M., Szełęg, E., Gołębiowska, B., Galusková, D. First occurrence of Mn-dominant cordierite-group mineral: electron microprobe and laser ablation ICPMS study. 2019. p. 84-86.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; POKORNÁ, P.; KRAJČOVIČ, J. Metals in atmospheric particulate matter. SBORNÍK XX. VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI. Velké Bílovice: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 21-22. ISBN: 978-80-270-6416-8.
Detail

BARBOŘÍKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; POKORNÁ, P.; KRAJČOVIČ, J. Toxicity of metals in urban atmospheric aerosol. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. první. Brno: Vysoké učení technické v Brěn, Fakulta chemická, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J.; PŮČKOVÁ, H. STABILITA VODNÍCH MOLEKULÁRNÍCH MŮSTKŮ V RAŠELINĚ. In XXVIII. Vedecké sympózium. Hrádok 2019. Košice 2019: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2019. s. 90-95. ISBN: 978-80-89883-08-0.
Detail

MIKŠÍK, F.; KOTLÍK, J.; KUČERÍK, J. The stability of water molecular bridges in ombrotrophic peatland soil. In Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Proceedings of international exchange and innovation conference on engineering & sciences (IEICES). Kyushu: Chikushi Campus of Kyushu University, 2019. p. 12-15. ISSN: 2434-1436.
Detail

KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P.; PŮČKOVÁ, H. HIGH DENSITY ADSORPTION HEAT ENERGY STORAGE IN ENERGY MANAGEMENT FOR RENEWABLE SOURCES OF ENERGY BALANCING. In 40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. 53-56. ISBN: 978-80-02-02858-1.
Detail

LEVEK, P.; KOTLÍK, J. EFEKTIVITA PROJEKTŮ NA ÚSPORU VODY. In 40. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. VCémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 69-72. ISBN: 978-80-02-02858-1.
Detail

MRAVCOVÁ, L. Analysis of human monocyte volatiles by solid-phase microextraction combined with two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry for biomarker discovery. Salzburg, Austria: 2019. p. 19-19.
Detail

KUČERÍK, J. Chemical structure of soil organic matter Stabilization by adsorbed water and connection to content of organic carbon, nitrogen, and clay minerals. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, vol. 140, no. 1, p. 233-242. ISSN: 1388-6150.
Detail

TOKARSKI, D.; WIESMEIER, M; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KALBITZ, K.; DEMYAN, M.S.; KUČERÍK, J.; SIEWERT, C. Linking thermogravimetric data with soil organic carbon fractions. GEODERMA, 2020, vol. 362, no. 114124, p. 1-8. ISSN: 0016-7061.
Detail

MATEJČÍKOVÁ, E. Potato glycoalkaloids and their effect on soil ecosystem. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktu. Brno: Vysoké učení technické v Brne, Fakulta chemická, 2019. p. 56 ( p.)ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

KOMENDOVÁ, R. Prekoncentrační techniky pro stanovení platinových kovů v životním prostředí. Brno: 2019. s. 1-58.
Detail

KOTLÍK, J.; LEVEK, P.; VALÍČKOVÁ, J.; PŮČKOVÁ, H.: XXVIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Hrádok pri Jelšave (24.10.2019)
Detail