Detail projektu

Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a elliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. projek také popiseje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-19-5971

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Barboříková Hana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fojt Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Chrást Petr, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančová Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ježek Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kabelíková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kerberová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Komendová Renata, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Levek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Matejčíková Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Pecina Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Petruľák Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Repková Martina, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Suková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Sýkora Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Valíčková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vašinová Galiová Michaela, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Venská Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš