Detail projektu

Nové deriváty flavinů pro umělou fotosyntézu

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2021

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - ČR - Rakousko

- plně financující

O projektu

Projek se zabývá syntézou, charkterizací a studiem nových typů flavínových derivátů pro umělou fotosyntézu. I když bylo dosaženo určitého pokroku při napodobování fotosyntézy v případě umělých systémů, nebyly dosud vyvinuty komponenty, které by byly dostatečně efektivní a robustní pro konverzi a skladování sluneční energie v chemických vazbách ve velkém měřítku, tak jako na platformě přirozené fotosyntézy. Podle dostupných literárních zdrojů neexistují žádné vědecké a průmyslové studie, které by popisovaly tuto zajímavou třídu molekul v umělé fotosyntéze.

Klíčová slova
flaviny, bio-inspirované materiály, umělá fotosyntéza

Klíčová slova anglicky
lavines, bio-inspired materials, artificial photosynthesis

Označení

8J20AT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Výsledky

RICHTÁR, J.; IVANOVÁ, L.; WHANG, D.; YUMUSAK, C.; WIELEND, D.; WEITER, M.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Tunable Properties of Nature-Inspired N,N '-Alkylated Riboflavin Semiconductors. MOLECULES, 2020, vol. 26, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1420-3049.
Detail

KRATOCHVIL M.; CIGANEK M.; YUMUSAK C.; SEELAJAROEN H.; CISAROVA I.; FABRY J.; VALA M.; LUNAK S.; WEITER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJCOVIC J. Near-infrared absorbing hydrogen-bonded dithioketopyrrolopyrrole (DTPP) n-type semiconductors. DYES AND PIGMENTS, 2021, vol. 197, no. 1, p. 109884-109895. ISSN: 1873-3743.
Detail

RICHTÁR, J.; CIGÁNEK, M.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; KOVALENKO, A.; SEELAJAROEN, H.; KRATOCHVÍL, M.; WEITER, M.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N.; LUKEŠ, V.; KRAJČOVIČ, J. Adamantane Substitution Effects on Crystallization and Electrooptical Properties of Epindolidione and Quinacridone Dyes. ChemPhotoChem, 2021, vol. 5, no. 12, p. 1059-1070. ISSN: 2367-0932.
Detail

CIGÁNEK, M.; RICHTÁR, J.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Organic pi-Conjugated Molecules: From Nature to Artificial Applications. Where are the Boundaries?. ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY, 2021, no. 61, p. 1-15. ISSN: 0021-2148.
Detail

Kratochvíl, M.; Yumusak, C.; Cigánek, M. Thionated DPPs as candidate materials for bioelectronics. BioEl 2023: Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: JKU LIOS, 2023. p. 83-83.
Detail

Cigánek, M.; Yumusak, C.; Weiter, M.; Sariciftci, N. S.; Krajčovič, J. Novel diketopyrrolopyrrole derivatives as the active material for organic electrochemical transistors. BioEl 2022: Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: JKU LIOS, 2022. p. 74-74.
Detail

RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Polymerized Riboflavin and Anthraquinone Derivatives for Oxygen Reduction Reaction. Advanced Sustainable Systems, 2023, vol. 8, no. 1, ISSN: 2366-7486.
Detail

Cigánek, M.; Kratochvíl, M.; Yumusak, C.; Sariciftci, N. S.; Krajčovič, J. Dithioketopyrrolopyrroles (DTPPs) as near-infrared absorbing n-type semiconductors. 16th European Conference on Molecular Electronics - ABSTRACT BOOK. Bari, Itálie: Universitá degli studi di Bari Aldo Moro, 2023. p. 112-112. ISBN: 978-88-94952-41-4.
Detail

JANČÍK, J.; KRAJČOVIČ, J.; BRÜGGEMANN, O.; SALINAS, Y. Stability Enhancements on Methylammonium Lead-Based Perovskite Nanoparticles: the Smart Use of Host Matrices. ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY, 2021, vol. 61, no. 1, p. 1-19. ISSN: 0021-2148.
Detail