Detail projektu

Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, aktivní účast studentů na konferencích a jejich mimořádná stipendia podle publikačních výstupů.

Označení

FCH-S-20-6307

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Bartoš Radim, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Enev Vojtěch, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Gjevik Alžběta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Havlíková Martina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Heger Richard, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Chudják Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Jarábková Sabína, Ing. et Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Jugl Adam, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kalina Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Klementová Tereza, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Klučáková Martina, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kolesa Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotouček Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Krouská Jitka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Marková Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Marková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Mazánková Věra, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Richterová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sedláček Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Smilek Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sovová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Svoboda Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sýkorová Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Szabová Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Trudičová Monika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Velcer Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Veselý Michal, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Zinkovska Natalia, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PEKAŘ, M. Thermodynamic Driving Forces and Chemical Reaction Fluxes; Reflections on the Steady State. MOLECULES, 2020, vol. 25, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1420-3049.
Detail

ZINKOVSKA, N.; SMILEK, J.; PEKAŘ, M. Gradient Hydrogels—The State of the Art in Preparation Methods. Polymers, 2020, vol. 12, no. 4, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PEKAŘ, M. Temperature and time controlled synthesis of instable vaterite microparticles. 3rdInternational Conference on Nanomaterials Science and Mechanical Engineering. 1st. Aveiro, Portugal: UA Editora, 2020. p. 88-88. ISBN: 978-972-789-644-8.
Detail

NEJDL, L.; ZEMÁNKOVÁ, K.; HAVLÍKOVÁ, M.; BUREŠOVÁ, M.; HYNEK, D.; XHAXHIU, K.; MRAVEC, F.; MATOUŠKOVÁ, M.; ADAM, V.; FERUS, M.; KAPUŠ, J.; VACULOVIČOVÁ, M. UV-Induced Nanoparticles-Formation, Properties and Their Potential Role in Origin of Life. Nanomaterials, 2020, vol. 10, no. 8, p. 1-14. ISSN: 2079-4991.
Detail

JUGL, A.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-Arginine Interactions—An Ultrasound and ITC Study. Polymers, 2020, vol. 12, no. 9, p. 1-20. ISSN: 2073-4360.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PARAKHONSKIY, B.; PEKAŘ, M.; SKIRTACH, A. INSTABLE VATERITE MICROPARTICLES – THE EFFECT OF TEMPERATURE ON PARTICLES SIZE AND SHAPE. 72. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ. 2020. p. 110-110.
Detail

PAVELICOVÁ, K.; POMPEIANO VANÍČKOVÁ, L.; HADDAD, Y.; NEJDL, L.; ZÍTKA, J.; KOČIOVÁ, S.; MRAVEC, F.; VACULOVIČ, T.; MACKA, M.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V. Metallothionein dimerization evidenced by QD-based Förster resonance energy transfer and capillary electrophoresis. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2021, vol. 170, no. 2021, p. 53-60. ISSN: 0141-8130.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Inverzní fluorescenční korelační spektroskopie. 72. SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ. 2020. s. 82-82.
Detail

MARKOVÁ, A.; VALA, M.; STŘÍTESKÝ, S.; WEITER, M. How the series resistance influence the transconductance of the OECT planar structure. XX. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University Press, 2020. p. 34-35. ISBN: 978-80-210-9655-4.
Detail

ŠIMEČKOVÁ, J.; KRČMA, F.; KLOFÁČ, D.; DOSTÁL, L.; KOZÁKOVÁ, Z. Influence of Plasma-Activated Water on Physical and Physical–Chemical Soil Properties. Water, 2020, vol. 12, no. 9, p. 2357-1 (2357-13 p.)ISSN: 2073-4441.
Detail

KALINA, M. Influence of Electron Beam Irradiation on Physical Properties of Microwave Plasma Synthetized Graphene Nanosheets. In Proceedings 11th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2020. p. 85-90. ISBN: 978-80-87294-95-6.
Detail

MAZÁNKOVÁ, V.; SŤAHEL, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; BRABLEC, A.; ČECH, J.; PROKEŠ, L.; BURŠÍKOVÁ, V.; STUPAVSKÁ, M.; LEHOCKÝ, M.; OZALTIN, K.; HUMPOLÍČEK, P.; TRUNEC, D. Atmospheric Pressure Plasma Polymerized 2-Ethyl-2-oxazoline Based Thin Films for Biomedical Purposes. Polymers, 2020, vol. 12, no. 11, p. 1-15. ISSN: 2073-4360.
Detail

SOVOVÁ, Š. Temperature and time controlled synthesis of instable vaterite microparticles. Aveiro, Portugal: UA Editora, 2020. p. 18-18.
Detail