Detail projektu

Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a eliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. Projek také popisuje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-20-6446

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Výsledky

VAVRČÍKOVÁ, V.; KRIŠPÍN, J. EVECONT - jednoduché, moderní a ekologické řešení pro využití odpadů. All for Power, 2020, č. 18, s. 1-2. ISSN: 1802-8535.
Detail

Maja Radziemska, , Zygmunt Mariusz Gusiatin Zbigniew Mazur, Tereza Hammerschmiedt, Agnieszka Bés , Antonin Kintl, Michaela Vasinova Galiova,, Jiri Holatko, Aurelia Blazejczyk, Vinod Kumar, Martin Brtnicky. Biochar-Assisted Phytostabilization for Potentially Toxic Element Immobilization. Sustainability, 2021, vol. 14, no. 445, p. 1-12. ISSN: 2071-1050.
Detail

Jakub Elbl; Jana Šimečková; Petr Škarpa; Antonín Kintl; Martin Brtnický; Magdalena Daria Vaverková. Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 226-244. ISSN: 2073-4395.
Detail

Muhammad Zafar‑ul‑Hye; Muhammad tahzeeb‑ul‑Hassan; Muhammad Abid; Shah Fahad; Martin Brtnicky; Tereza Dokulilova; Rahul Datta; Subhan Danish. Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 12159, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

Muhammad Adnan; Shah Fahad; Muhammad Zamin; Shahen Shah; Ishaq Ahmad Mian; Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Martin Leonardo Battaglia; Raja Mohib Muazzam Naz; Beena Saeed; Shah Saud; Imran Ahmad; Zhen Yue; Martin Brtnicky; Jiri Holatko; Rahul Datta. Coupling Phosphate-Solubilizing Bacteria with Phosphorus Supplements Improve Maize Phosphorus Acquisition and Growth under Lime Induced Salinity Stress. Plants, 2020, vol. 9, no. 900, p. 1-19. ISSN: 2223-7747.
Detail

Maja Radziemska; Agnieszka Bęś; Zygmunt M. Gusiatin; Łukasz Sikorski; Martin Brtnicky; Grzegorz Majewski; Ernesta Liniauskienė; Václav Pecina; Rahul Datta; Ayla Bilgin; Zbigniew Mazur. Successful Outcome of Phytostabilization in Cr(VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, vol. 17, no. 6073, p. 1-16. ISSN: 1660-4601.
Detail

PECINA, V.; JUŘIČKA, D.; KYNICKÝ, J.; BALTAZÁR, T.; KOMENDOVÁ, R.; BRTNICKÝ, M. The Need to Improve Riparian Forests Management in Uranium Mining Areas Based on Assessment of Heavy Metal and Uranium Contamination. Forests, 2020, vol. 11, no. 9, p. 1-14. ISSN: 1999-4907.
Detail

Ram Swaroop Meena; Sandeep Kumar; Rahul Datta; Rattan Lal; Vinod Vijayakumar; Martin Brtnicky; Mahaveer Prasad Sharma; Gulab Singh Yadav; Manoj Kumar Jhariya; Chetan Kumar Jangir; Shamina Imran Pathan; Tereza Dokulilova; Vaclav Pecina; Theodore Danso Marfo. Impact of Agrochemicals on Soil Microbiota and Management: A Review. Land, 2020, vol. 9, no. 34, p. 1-21. ISSN: 2073-445X.
Detail

Datta, R.; Holatko, J.; Latal, O.; Hammerschmiedt, T.; Elbl, J.; Pecina, V.; Kintl, A.; Balakova, L.; Radziemska, M.; Baltazar, T.; Skarpa, P.; Danish, S.; Zafar-ul-Hye, M.; Vyhnanek, T., Brtnicky, M. Bentonite-Based Organic Amendment Enriches Microbial Activity in Agricultural Soils. Land, 2020, vol. 9, no. 258, p. 1-18. ISSN: 2073-445X.
Detail

Magdalena Daria Vaverková; Jakub Elbl; Eugeniusz Koda; Dana Adamcová; Ayla Bilgin; Vojtěch Lukas; Anna Podlasek; Antonín Kintl; Małgorzata Wdowska; Martin Brtnický; Jan Zloch. Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 4531, p. 1-20. ISSN: 2071-1050.
Detail

Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Shah Fahad; Shah Saud; Martin Brtnicky; Tereza Hammerschmiedt; Rahul Datta. Drought Stress Alleviation by ACC Deaminase ProducingAchromobacter xylosoxidansandEnterobacter cloacae, with and without Timber Waste Biochar in Maize. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 6286, p. 1-17. ISSN: 2071-1050.
Detail

Martin Brtnický; Václav Pecina; Tivadar Baltazár; Michaela Vašinová Galiová; Ludmila Baláková; Agnieszka Be˛s´; Maja Radziemska. Environmental Impact Assessment of Potentially Toxic Elements in Soils Near the Runway at the International Airport in Central Europe. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7224, p. 1-14. ISSN: 2071-1050.
Detail

Fazli Wahid; Shah Fahad; Subhan Danish; Muhammad Adnan; Zhen Yue;, Shah Saud; Manzer H. Siddiqui; Martin Brtnicky; Tereza Hammerschmiedt; Rahul Datta. Sustainable Management with Mycorrhizae and Phosphate Solubilizing Bacteria for Enhanced Phosphorus Uptake in Calcareous Soils. Agriculture, 2020, vol. 10, no. 334, p. 1-14. ISSN: 2077-0472.
Detail

Lea Lojkova; Valerie Vranová; Pavel Formánek; Ida Drápelová; Martin Brtnicky; Rahul Datta. Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry, 2020, vol. 12, no. 470, p. 1-13. ISSN: 2073-8994.
Detail

FOJT, J.; DAVID, j.; PŘIKRYL, R.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of the Total Environment, 2020, vol. 745, no. 140975, p. 1-12. ISSN: 0048-9697.
Detail

FOJT, J.; ROMÁNEKOVÁ, I.; PŘIKRYL, R.; KUČERÍK, J.; KOMÁRKOVÁ, B. Determination of micro-bioplastics in solid matrix. Studentská konference Chemie je život 2020 - sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 62-63. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

Antonín Kintl; Jakub Elbl; Tomáš Vítěz; Martin Brtnický; Jíří Skládanka; Tereza Hemmerschmiedt; Monika Vítězová. Possibilities of Using White Sweetclover Grown in Mixture with Maize for Biomethane Production. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 1407, p. 1-28. ISSN: 2073-4395.
Detail

Muhammad Zafar‐ul‐Hye; Muhammad Naeem; Subhan Danish; Muhammad Jamil Khan; Shah Fahad; Rahul Datta; Martin Brtnicky; Antonin Kintl; Muhammad Sabir Hussain; Mohamed A. El‐Esawi . Effect of Cadmium-Tolerant Rhizobacteria on Growth Attributes and Chlorophyll Contents of Bitter Gourd under Cadmium Toxicity. Plants, 2020, vol. 9, no. 1386, p. 1-20. ISSN: 2223-7747.
Detail

Muhammad Izhar Shafi; Muhammad Adnan; Shah Fahad; Fazli Wahid; Ahsan Khan; Zhen Yue; Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Martin Brtnický; Rahul Datta. Application of Single Superphosphate with Humic Acid Improves the Growth, Yield and Phosphorus Uptake of Wheat (Triticum aestivum L.) in Calcareous Soil. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 1224, p. 1-15. ISSN: 2073-4395.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effects of microplastics to aquatic environment. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 122-123. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

Maja Radziemskaa; Zygmunt M. Gusiatinb; Piotr Kowalc; Agnieszka Bes; Grzegorz Majewskia; Anna Jeznach-Steinhagene; Zbigniew Mazurd; Ernesta Liniauskiene; Martin Brtnický. Environmental impact assessment of risk elements from railway transport with the use of pollution indices, a biotest and bioindicators. HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, 2020, vol. 1, no. 1, p. 1-24. ISSN: 1080-7039.
Detail

Jiří Huzlík; Jitka Hegrová; Karel Effenberger; Roman Ličbinský; Martin Brtnický. Air Quality in Brno City Parks. Atmosphere, 2020, vol. 11, no. 510, p. 1-20. ISSN: 2073-4433.
Detail

Holatko, Jiri; Hammerschmiedt, Tereza; Datta, Rahul; Baltazar, Tivadar; Kintl, Antonin; Latal, Oldrich; Pecina, Vaclav; Sarec, Petr; Novak, Petr; Balakova, Ludmila; Danish, Subhan; Zafar-ul-Hye, Muhammad; Fahad, Shah; Brtnicky, Martin. Humic Acid Mitigates the Negative Effects of High Rates of Biochar Application on Microbial Activity. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 9524, p. 1-19. ISSN: 2071-1050.
Detail

Zafar-ul-Hye, Muhammad; Naeem, Muhammad; Danish, Subhan; Fahad, Shah; Datta, Rahul; Abbas, Mazhar; Rahi, Ashfaq Ahmad; Brtnicky, Martin; Holatko, Jiri; Tarar, Zahid Hassan; Nasir, Muhammad. Alleviation of Cadmium Adverse Effects by Improving Nutrients Uptake in Bitter Gourd through Cadmium Tolerant Rhizobacteria. Environments, 2020, vol. 7(8), no. 54, p. 1-16. ISSN: 2076-3298.
Detail

Radziemska, Maja; Bes, Agnieszka; Gusiatin, Zygmunt M.; Majewski, Grzegorz; Mazur, Zbigniew; Bilgin, Ayla; Jaskulska, Iwona; Brtnicky, Martin. Immobilization of Potentially Toxic Elements (PTE) by Mineral-Based Amendments: Remediation of Contaminated Soils in Post-Industrial Sites. Minerals, 2020, vol. 10(2), no. 87, p. 1-13. ISSN: 2075-163X.
Detail

Radziemska, Maja; Bes, Agnieszka; Gusiatin, Zygmunt M.; Cerda, Artemi; Jeznach, Jerzy; Mazur, Zbigniew; Brtnicky, Martin. Assisted phytostabilization of soil from a former military area with mineral amendments. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, vol. 188, no. 109934, p. 1-9. ISSN: 1090-2414.
Detail

Radziemska, Maja; Bes, Agnieszka; Gusiatin, Zygmunt M.; Jeznach, Jerzy; Mazur, Zbigniew; Brtnicky, Martin. Novel combined amendments for sustainable remediation of the Pb-contaminated soil. Aims Environmental Science, 2020, vol. 7, no. 1, p. 1-12. ISSN: 2372-0344.
Detail

CIGÁNKOVÁ, H. Bioaccesibility of metals in urban aerosol. Purkyňova 464/118, 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 55-56. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

Sýkora J., Komendová R. PREKONCENTRAČNÍ METODA RIZIKOVÝCH KOVŮ ZA VYUŽITÍ AGARU. Chémia a technológie pre život 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2020. ISBN: 978-80-8208-042-4.
Detail

CIGÁNKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; POKORNÁ, P.; SCHWARZ, J.; KRAJČOVIČ, J. Seasonal Variation and Sources of Elements in Urban Submicron and Fine Aerosol in Brno, Czech Republic. AEROSOL AIR QUAL RES, 2021, vol. 21, no. 5, p. 1-19. ISSN: 1680-8584.
Detail

LANDOVÁ, P.; MRAVCOVÁ, L. Monitoring of Pharmaceuticals in Scottish Rivers Using Passive Sampling Devices. Studentská odborná konference Chemie je život 2020. Brno: 2020. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

VALÍČKOVÁ, J.; KOTLÍKOVÁ, D.; VLČNOVSKÁ KOTLÍKOVÁ, S.; KOTLÍK, J. SCHISANDRA CHINENSIS – SROVNÁVACÍ ANALÝZA ÚČINNÝCH LÁTEK V POTRAVINOVÝCH DOPLŇCÍCH. SITUATION IN ECOLOGICALLY LOADED REGIONS OF SLOVAKIA AND CENTRAL EUROPE. Hrádok 2020. Košice 2020: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2020. s. 103-108. ISBN: 978-80-89883-11-0.
Detail

CHRÁST, P.; PECINA, V.; CHALABALA, J.; BRTNICKÝ, M.; KYNICKÝ, J.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Assessment of potential heavy metal pollution of road dust in arid urban area. Studentská konference Chemie je život 2020 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 77-78. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

PECINA, V.; KOMENDOVÁ, R.; JUŘIČKA, D.; BRTNICKÝ, M. Contamination of Urban Soils by Cd: An Example of a Coal Mining City (Shariin Gol, Mongolia). Studentská konference Chemie je život 2020 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 114-115. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effects of microplastics to aquatic environment. Socratic lectures: 4th International Minisymposium, Ljubljana, December 11.-12., 2020. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, 2021. p. 2-6. ISBN: 978-961-7112-02-3.
Detail

KOMENDOVÁ, R. Prekoncentrační techniky pro stanovení platinových kovů v životním prostředí. Brno: NOVPRESS, 2020. s. 1-40.
Detail

PECINA, V.; BRTNICKÝ, M.; BALTAZÁR, T.; JUŘIČKA, D.; KYNICKÝ, J.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M. Human health and ecological risk assessment of trace elements in urban soils of 101 cities in China: A meta-analysis. CHEMOSPHERE, 2021, vol. 267, no. 129215, p. 1-12. ISSN: 0045-6535.
Detail

Fashina, Bidemi; Novak, Frantisek; Kucerik, Jiri. Role of polar and apolar moieties in water adsorption by humic acids under arid conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2021, vol. 145, no. 1, p. 3031-3039. ISSN: 1388-6150.
Detail

KHARYTONOV, M. et al. Geostatistical and geospatial assessment of soil pollution with heavy metals in Pavlograd city (Ukraine). Ecological Questions, 2020, vol. 31, no. 2, p. 47-61. ISSN: 1644-7298.
Detail

VALÍČKOVÁ, J.; KOTLÍK, J.; VLČNOVSKÁ KOTLÍKOVÁ, S. Využití odpadů z pěstování Schizandry čínské jako alternativního zdroje energie. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice 2021. Vémyslice: Česká elektrotechnická společnost Praha, 2021. s. 96-100. ISBN: 978-80-02-02936-6.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy. Mladá voda břehy mele 2. ročník konference. Ing. Petra Vachová a Ing. Filip Harciník. Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno: © Young Water Professionals Czech republic, 2020. s. 142-145. ISBN: 978-80-270-8323-7.
Detail

VALTERA, M.; VOLÁNEK, J.; HOLÍK, L.; PECINA, V.; NOVOTNÁ, J.; SLEZÁK, V.; JUŘIČKA, D. The Influence of Forest Management and Changed Hydrology on Soil Biochemical Properties in a Central-European Floodplain Forest. Forests, 2021, vol. 12, no. 3, p. 270-270. ISSN: 1999-4907.
Detail

Maja Radziemska; Zygmunt M.Gusiatin; Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska; Artemi Cerdà; Václav Pecina; Agnieszka Bęś; Rahul Datta; Grzegorz Majewski; Zbigniew Mazur; Justyna Dzięcioł; Subhan Danish; Martin Brtnický. Insight into metal immobilization and microbial community structure in soil from a steel disposal dump phytostabilized with composted, pyrolyzed or gasified wastes. CHEMOSPHERE, 2021, vol. 272, no. 129576, p. 1-16. ISSN: 0045-6535.
Detail

NOVOTNÝ, R.; PECINA, V.; ČERNÝ, J.; VALTERA, M.; JUŘIČKA, D. Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah Cd, Cu, Pb a Zn v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků. Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 2021, roč. 66, č. 2, s. 86-94. ISSN: 0322-9688.
Detail

Saeed, Q; Xiukang, W; Haider, FU; Kucerik, J; Mumtaz, MZ; Holatko, J; Naseem, M ; Kintl, A; Ejaz, M; Naveed, M ; Brtnicky, M; Mustafa, A. Rhizosphere Bacteria in Plant Growth Promotion, Biocontrol, and Bioremediation of Contaminated Sites: A Comprehensive Review of Effects and Mechanisms. International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 19, p. 1-41. ISSN: 1422-0067.
Detail

Holatko, J; Brtnicky, M; Kucerik, J ; Kotianova, M ; Elbl, J ; Kintl, A ; Kynicky, J ; Benada, O; Datta, R ; Jansa, J. Glomalin - Truths, myths, and the future of this elusive soil glycoprotein. SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY, 2021, vol. 153, no. 108116, p. 1-11. ISSN: 0038-0717.
Detail

Maja Radziemska, Zygmunt M. Gusiatin, Agnieszka Bes, Justyna Czajkowska, Zbigniew Mazur, Tereza Hammerschmiedt, Łukasz Sikorski, Eliska Kobzova, Barbara K. Klik, Wojciech Sas, Ernesta Liniauskiené, Jiri Holátko, Martin Brtnický. Can the Application of Municipal Sewage Sludge Compost in the Aided Phytostabilization Technique Provide an Effective Waste Management Method?. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 1984, p. 1-10. ISSN: 1996-1073.
Detail

Muhammad Zafar-ul-Hye, Muhammad Tahzeeb-ul-Hassan, Abdul Wahid, Subhan Danish, Muhammad Jamil Khan, Shah Fahad, Martin Brtnicky, Ghulam Sabir Hussain, Martin Leonardo Battaglia, Rahul Datta. Compost mixed fruits and vegetable waste biochar with ACC deaminase rhizobacteria can minimize lead stress in mint plants. Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 6606, p. 1-20. ISSN: 2045-2322.
Detail

Ahlam Khalofah, Muhammad Ifnan Khan, Muhammad Arif, Ansar Hussain, Rehmat Ullah, Muhammad Irfan, Shahzadi Mahpara, Rahmat Ullah Shah, Mohammad Javed Ansari, Antonin Kintl, Martin Brtnicky, Subhan Danish, Rahul Datta. Deep placement of nitrogen fertilizer improves yield, nitrogen use efficiency and economic returns of transplanted fine rice. PLOS ONE, 2021, vol. 16, no. 2, p. 1-16. ISSN: 1932-6203.
Detail

P. Mendel, T. Vyhnánek, E. Braidot, A. Filippi, V. Trojan, M. Bjelková, M. D., Vaverková, D. Adamcová, J. Zloch, M. Brtnický, B. Đorđević. Fiber Quality of Hemp (Cannabis sativa L.) Grown in Soil Irrigated by Landfill Leachate Water. Journal of Natural Fibers, 2020, vol. 1, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1544-046X.
Detail

VALÍČKOVÁ, J.: 42. nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice (23.06.2021)
Detail