Detail projektu

Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a eliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. Projek také popisuje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-20-6446

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cigánková Hana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fojt Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Chrást Petr, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ježek Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kerberová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Komendová Renata, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotlík Josef, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotlíková Dagmar, MVDr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Matejčíková Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Nývltová Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Pecina Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Petruľák Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Procházková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Repková Martina, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Suková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sýkora Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Šudomová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Valíčková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vašinová Galiová Michaela, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Venská Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

Veronika Kerberová. EVECONT - jednoduché, moderní a ekologické řešení pro využití odpadů. All for Power, 2020, č. 18, s. 1-2. ISSN: 1802-8535.
Detail

Jakub Elbl; Jana Šimečková; Petr Škarpa; Antonín Kintl; Martin Brtnický; Magdalena Daria Vaverková. Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 226-244. ISSN: 2073-4395.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy. Mladá voda břehy mele 2. ročník konference. Ing. Petra Vachová a Ing. Filip Harciník. Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno: © Young Water Professionals Czech republic, 2020. s. 142-145. ISBN: 978-80-270-8323-7.
Detail