Detail projektu

Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Mezi nejdůležitější témata ochrany životního prostředí patří analýza a eliminace prioritních polutantů a dále vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. Projek také popisuje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-20-6446

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kučerík Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cigánková Hana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Doležalová Weissmannová Helena, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fojt Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Chrást Petr, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ježek Stanislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Komendová Renata, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotlík Josef, Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kotlíková Dagmar, MVDr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Landová Pavlína, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Matejčíková Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Nývltová Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Pecina Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Petruľák Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Procházková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Repková Martina, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Řezáčová Veronika, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Suková Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sýkora Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Šudomová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Valíčková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vašinová Galiová Michaela, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Vavrčíková Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Venská Petra, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Zlámalová Gargošová Helena, doc. MVDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

Veronika Kerberová. EVECONT - jednoduché, moderní a ekologické řešení pro využití odpadů. All for Power, 2020, č. 18, s. 1-2. ISSN: 1802-8535.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effects of microplastics to aquatic environment. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 122-123. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

Jakub Elbl; Jana Šimečková; Petr Škarpa; Antonín Kintl; Martin Brtnický; Magdalena Daria Vaverková. Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 2, p. 226-244. ISSN: 2073-4395.
Detail

Muhammad Zafar‑ul‑Hye; Muhammad tahzeeb‑ul‑Hassan; Muhammad Abid; Shah Fahad; Martin Brtnicky; Tereza Dokulilova; Rahul Datta; Subhan Danish. Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 12159, p. 1-12. ISSN: 2045-2322.
Detail

Muhammad Adnan; Shah Fahad; Muhammad Zamin; Shahen Shah; Ishaq Ahmad Mian; Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Martin Leonardo Battaglia; Raja Mohib Muazzam Naz; Beena Saeed; Shah Saud; Imran Ahmad; Zhen Yue; Martin Brtnicky; Jiri Holatko; Rahul Datta. Coupling Phosphate-Solubilizing Bacteria with Phosphorus Supplements Improve Maize Phosphorus Acquisition and Growth under Lime Induced Salinity Stress. Plants, 2020, vol. 9, no. 900, p. 1-19. ISSN: 2223-7747.
Detail

Maja Radziemska; Agnieszka Bęś; Zygmunt M. Gusiatin; Łukasz Sikorski; Martin Brtnicky; Grzegorz Majewski; Ernesta Liniauskienė; Václav Pecina; Rahul Datta; Ayla Bilgin; Zbigniew Mazur. Successful Outcome of Phytostabilization in Cr(VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, vol. 17, no. 6073, p. 1-16. ISSN: 1660-4601.
Detail

PECINA, V.; JUŘIČKA, D.; KYNICKÝ, J.; BALTAZÁR, T.; KOMENDOVÁ, R.; BRTNICKÝ, M. The Need to Improve Riparian Forests Management in Uranium Mining Areas Based on Assessment of Heavy Metal and Uranium Contamination. Forests, 2020, vol. 11, no. 9, p. 1-14. ISSN: 1999-4907.
Detail

Ram Swaroop Meena; Sandeep Kumar; Rahul Datta; Rattan Lal; Vinod Vijayakumar; Martin Brtnicky; Mahaveer Prasad Sharma; Gulab Singh Yadav; Manoj Kumar Jhariya; Chetan Kumar Jangir; Shamina Imran Pathan; Tereza Dokulilova; Vaclav Pecina; Theodore Danso Marfo. Impact of Agrochemicals on Soil Microbiota and Management: A Review. Land, 2020, vol. 9, no. 34, p. 1-21. ISSN: 2073-445X.
Detail

Magdalena Daria Vaverková; Jakub Elbl; Eugeniusz Koda; Dana Adamcová; Ayla Bilgin; Vojtěch Lukas; Anna Podlasek; Antonín Kintl; Małgorzata Wdowska; Martin Brtnický; Jan Zloch. Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 4531, p. 1-20. ISSN: 2071-1050.
Detail

Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Shah Fahad; Shah Saud; Martin Brtnicky; Tereza Hammerschmiedt; Rahul Datta. Drought Stress Alleviation by ACC Deaminase ProducingAchromobacter xylosoxidansandEnterobacter cloacae, with and without Timber Waste Biochar in Maize. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 6286, p. 1-17. ISSN: 2071-1050.
Detail

Martin Brtnický; Václav Pecina; Tivadar Baltazár; Michaela Vašinová Galiová; Ludmila Baláková; Agnieszka Be˛s´; Maja Radziemska. Environmental Impact Assessment of Potentially Toxic Elements in Soils Near the Runway at the International Airport in Central Europe. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7224, p. 1-14. ISSN: 2071-1050.
Detail

Fazli Wahid; Shah Fahad; Subhan Danish; Muhammad Adnan; Zhen Yue;, Shah Saud; Manzer H. Siddiqui; Martin Brtnicky; Tereza Hammerschmiedt; Rahul Datta. Sustainable Management with Mycorrhizae and Phosphate Solubilizing Bacteria for Enhanced Phosphorus Uptake in Calcareous Soils. Agriculture, 2020, vol. 10, no. 334, p. 1-14. ISSN: 2077-0472.
Detail

Lea Lojkova; Valerie Vranová; Pavel Formánek; Ida Drápelová; Martin Brtnicky; Rahul Datta. Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry, 2020, vol. 12, no. 470, p. 1-13. ISSN: 2073-8994.
Detail

FOJT, J.; DAVID, j.; PŘIKRYL, R.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of the Total Environment, 2020, vol. 745, no. 140975, p. 1-12. ISSN: 0048-9697.
Detail

Antonín Kintl; Jakub Elbl; Tomáš Vítěz; Martin Brtnický; Jíří Skládanka; Tereza Hemmerschmiedt; Monika Vítězová. Possibilities of Using White Sweetclover Grown in Mixture with Maize for Biomethane Production. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 1407, p. 1-28. ISSN: 2073-4395.
Detail

Muhammad Zafar‐ul‐Hye; Muhammad Naeem; Subhan Danish; Muhammad Jamil Khan; Shah Fahad; Rahul Datta; Martin Brtnicky; Antonin Kintl; Muhammad Sabir Hussain; Mohamed A. El‐Esawi . Effect of Cadmium-Tolerant Rhizobacteria on Growth Attributes and Chlorophyll Contents of Bitter Gourd under Cadmium Toxicity. Plants, 2020, vol. 9, no. 1386, p. 1-20. ISSN: 2223-7747.
Detail

Muhammad Izhar Shafi; Muhammad Adnan; Shah Fahad; Fazli Wahid; Ahsan Khan; Zhen Yue; Subhan Danish; Muhammad Zafar-ul-Hye; Martin Brtnický; Rahul Datta. Application of Single Superphosphate with Humic Acid Improves the Growth, Yield and Phosphorus Uptake of Wheat (Triticum aestivum L.) in Calcareous Soil. Agronomy, 2020, vol. 10, no. 1224, p. 1-15. ISSN: 2073-4395.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy. Mladá voda břehy mele 2. ročník konference. Ing. Petra Vachová a Ing. Filip Harciník. Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno: © Young Water Professionals Czech republic, 2020. s. 142-145. ISBN: 978-80-270-8323-7.
Detail