Detail projektu

In vivo a in silico studium syntézy bioplastů průmyslově využitelnou extremofilní bakterií Schlegelella thermodepolymerans

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Dlouhodobé zkušenost týmu FCH s biotechnologickou produkcí polyhydroxyalkanoátů (biopolymerů) bude provázána se specializací FEKT v oblasti analýzy sekvenačních dat, systémové biologie a dynamického modelování metabolických drah. Cílem projektu je vytvoření dynamického modelu metabolické dráhy produkce PHA u termofilního organismu Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344. Získaná data budou interpretována především v kontextu metabolismu biosyntézy PHA a možnosti využití odpadních substrátů k udržitelné produkci PHA.

Označení

FCH/FEKT-J-20-6399

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kouřilová Xenie, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Musilová Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Sedlář Karel, Mgr. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav biomedicínského inženýrství
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

MUSILOVÁ, J. HOMOLOGSEARCH: R Package for Identyfying Homologous Sequences between Model and Non-model Organisms. In Proceeding I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 334-338. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

KOUŘILOVÁ, X.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; BEDNÁROVÁ, K.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Thermophilic Bacterium Schlegelella thermodepolymerans DSM 15344 as a Producer of Polyhydroxyalkanoates. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 90-91. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁŘ, K.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; KALINA, M.; KOLLER, M.; OBRUČA, S. Production of polyhydroxyalkanoates (PHA) by a thermophilic strain of Schlegelella thermodepolymerans from xylose rich substrates. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2020, vol. 315, no. 8, p. 1-7. ISSN: 0960-8524.
Detail