Detail projektu

Role druhu alkálií při poškození struktury betonu důsledkem alkalicko-křemičité reakce

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Beton je jedním z nejvíce využívaných materiálů na světě, který je ceněn jak pro svoje mechanické vlastnosti tak i dlouhou životnost. Pro udržení těchto klíčových vlastností je třeba zamezit vzniku nežádoucích reakcí v betonu, které mají negativní dopad na mechanické parametry. Je tedy důležité dopředu odhalit jeho rizikové faktory a předejít tak ekonomickým ztrátám a vyšší ekologické zátěži.

Označení

FAST/FCH-J-20-6393

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Janča Martin, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Alexa Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav stavebního zkušebnictví
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ALEXA, M.; MISÁK, P.; KOCÁB, D. Možnosti stanovení vlastního regresního modelu pro NDT určení pevnosti betonu v tlaku. 17. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY, sborník příspěvků. Ostrava: SEKURKON s.r.o., 2020. s. 37-42. ISBN: 978-80-86604-83-1.
Detail