Detail projektu

Environmentální analýza a technologie

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Analýza a eliminace prioritních polutantů, pochopení procesů v životním prostředí a vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí patří mezi nejdůležitější témata související s ochranou životního porstředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. Projek také popisuje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-21-7398

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

ŠUDOMOVÁ, L.; KUČERÍK, J.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H. CAN BE USED DSC TO STUDY PET BOTTLES?. Thermal Analysis and Calorimetry - TAC 2021, online: RSC Thermal Methods Group, 2021.
Detail

HAMMERSCHMIEDT, T.; HOLAKO, J.; PECINA, V.; HUSKA, D.; LÁTAL, O.; KINTL, A.; RADZIEMSKA, M.; MUHAMMAD, S.; GUSIATIN, Z.M.; KOLACKOVA, M.; NASIR, M.; BALTAZAR, T.; AHMED, N.; BRTNICKÝ, M. Assessing the potential of biochar aged by humic substances to enhance plant growth and soil biological activity. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2021, vol. 8, no. 46, ISSN: 2196-5641.
Detail

PECINA, V.; VALTERA, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, G.; KOMENDOVÁ, R.; NOVOTNÝ, R.; BRTNICKÝ, M.; JUŘIČKA, D. Vertical Distribution of Mercury in Forest Soils and Its Transfer to Edible Mushrooms in Relation to Tree Species. Forests, 2021, vol. 12, no. 5, p. 1-12. ISSN: 1999-4907.
Detail

PECINA, V.; JUŘIČKA, D.; VAŠINOVÁ GALIOVÁ, M.; KYNICKÝ, J.; BALÁKOVÁ, L.; BRTNICKÝ, M. Polluted brownfield site converted into a public urban park: A place providing ecosystem services or a hidden health threat?. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2021, vol. 291, no. 112669, p. 1-10. ISSN: 0301-4797.
Detail

BRTNICKÝ, M.; DATTA, R.; HOLÁTKO, J.; BIELSKÁ, L.; GUSIATIN, Z. M.; KUČERÍK, J.; HAMMERSCHMIEDT, T.; DANISH, S.; RADZIEMSKA, M.; MRAVCOVÁ, L.; FAHAD, S.; KINTL, A.; ŠUDOMA, M.; AHMED, N.; PECINA, V. A critical review of the possible adverse effects of biochar in the soil environment. Science of the Total Environment, 2021, vol. 796, no. 148756, p. 1-18. ISSN: 0048-9697.
Detail

PECINA, V.; BRTNICKÝ, M.; BALKOVÁ, M.; HEGROVÁ, J.; BUCKOVÁ, M.; BALTAZAR, T.; LIČBINSKÝ, R.; RADZIEMSKA, M. Assessment of Soil Contamination with Potentially Toxic Elements and Soil Ecotoxicity of Botanical Garden in Brno, Czech Republic: Are Urban Botanical Gardens More Polluted Than Urban Parks?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, no. 14, p. 1-13. ISSN: 1660-4601.
Detail

FOJT, J.; DENKOVÁ, P.; KUČERÍK, J. Comparison of the effects of biodegradable and conventional polyester-based microplastics on soil abiotic processes. Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). Rumunsko: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2021. p. 87-87. ISBN: 978-606-11-7861-2.
Detail

MIKLASOVÁ, M.; KOMENDOVÁ, R.; BERKA, M.; FOJT, J.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. Effects of two size fractions of platinum nanoparticles on properties of soil organic matter. Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). Rumunsko: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2021. p. 197-197. ISBN: 978-606-11-7861-2.
Detail

KAMENÍKOVÁ, E.; DENKOVÁ, P.; FOJT, J.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. TG study on the influence of PET and tyre-based microplastics on soil properties. Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). Rumunsko: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2021. p. 198-198. ISBN: 978-606-11-7861-2.
Detail

ŠUDOMOVÁ, L.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KUČERÍK, J. Using of DSC for identification of polyethylene terephthalate (PET) waste of various origin and composition for physical recycling. Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). Rumunsko: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2021. p. 89-89. ISBN: 978-606-11-7861-2.
Detail

ROMÁNEKOVÁ, I.; FOJT, J.; KUČERÍK, J. SPOSOBY STANOVENIA MIKROBIOPLASTOV V ČISTIARENSKOM KALE. Sborník on-line konference: Vodárenská biologie 2021. Praha: Ekomonitor, 2021. s. 63-63. ISBN: 978-80-88238-19-5.
Detail

CIGÁNKOVÁ, H.; MIKUŠKA, P.; HEGROVÁ, J.; KRAJČOVIČ, J. Comparison of oxidative potential of PM1 and PM2.5 urban aerosol and bioaccessibility of associated elements in three simulated lung fluids. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2021, vol. 800, no. 149502, p. 1-8. ISSN: 1879-1026.
Detail

ORLIČ, J.; GRŽETIČ, I.; GOESSLER, W.; BRAEUER, S.; ČÁSLAVSKÝ, J.; POŘÍZKA, J.; ILIJEVIČ, K. Artificial cellulose standards as calibration standards for wavelength-dispersive X-ray fluorescence analysis of elements in plant samples. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2021, vol. 502, no. 1, p. 106-117. ISSN: 0168-583X.
Detail

VALÍČKOVÁ, J.; MARŠÁLKOVÁ, E.; KOTLÍK, J. Posouzení možného vlivu Schisandra chinensis na životní prostředí v České republice. Z B O R N Í K XXX. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Hrádok pri Jelšave: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2021. s. 105-109. ISBN: 978-80-89883-12-7.
Detail

JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Determination of heavy and platinum group metals in rains settling tanks near highway. CHEMIE JE ŽIVOT 2021. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 79-80. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

ROMÁNEKOVÁ, I.; KUČERÍK, J. Degradation of PLA in Sewage Sludge and Methods of its Determination. Book of abstracts/EMEC21. belgrade: serbian chemical society, 2021. p. 98-98. ISBN: 978-86-7132-078-8.
Detail

FOJT, J.; PECINA, V.; PROCHÁZKOVÁ, P.; DENKOVÁ, P.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.; Hammerschmiedt, T.; Holátko, J.; Malíček, O.; Kintl, A. Environmental risk assessment of polyhydroxybutyrate micro-bioplastics – summary of project results. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 36-38. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

KERBEROVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H., ČÁSLAVSKÝ, J. Occurrence and ecotoxicity of selected artificial sweeteners in the Brno city waste water. INT J ENVIRON SCI TE, 2021, vol. X, no. X, p. 1-12. ISSN: 1735-1472.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effect of Poly-3-Hydroxybutyrate Microparticles on the Aquatic Organism Daphnia magna and the Plant Lemna minor. Book of abstracts/ 21st European Meeting of Environmental Chemistry, EMEC 21. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2021. p. 157 ( p.)ISBN: 978-86-7132-078-8.
Detail

PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessing the Potencial Toxicity Effects of Microplastic Particles of Poly-3-Hydroxybutyrate on Terrestrial Organism Eisenia fetida. Book of abstracts/ 21st European Meeting of Environmental Chemistry, EMEC 21. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2021. p. 158 ( p.)ISBN: 978-86-7132-078-8.
Detail

Sýkora, Komendová. Wastewater preconcentration method for the determination of legislation limits of cadmium, arsenic, zinc, copper, nickel, chromium and lead employing portable ED -XRF. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. ISBN: 978-80-214-6001-0.
Detail

Eliška Kameníková. Osud mikroplastů v půdě. Studenti pro Jihomoravský kraj 2021. Brno: Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2021. s. 22-22. ISBN: 978-80-88212-43-0.
Detail

Petr Gadas; Milan Novák; Michaela Vašinová Galiová; Adam Szuszkiewicz; Adam Pieczka; Jakub Haifler; Jan Cempírek. Secondary beryl in cordierite/sekaninaite pseudomorphs from granitic pegmatites - A monitor of elevated content of beryllium in the precursor. CANADIAN MINERALOGIST, 2020, vol. 58, no. 6, p. 785-802. ISSN: 0008-4476.
Detail

S. Hreus; J. Výravský; J. Cempírek; K. Breiter; M. Vašinová Galiová; O. Krátký; V. Šešulka; R.Škoda. Scandium distribution in the world-class Li-Sn-W Cinovec greisen-type deposit: Result of a complex magmatic to hydrothermal evolution, implications for scandium valorization. ORE GEOLOGY REVIEWS, 2021, vol. 139, no. PART A, p. 1-17. ISSN: 0169-1368.
Detail

Sýkora, Komendová. Wastewater preconcentration method for the determination of legislation limits of cadmium, arsenic, zinc, copper, nickel, chromium and lead employing portable ED -XRF. Sborník abstraktu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 61-62. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

Brtnicky, M; Kintl, A ; Hammerschmiedt, T ; Mustafa, A ; Elbl, J; Kucerik, J; Vyhnanek, T ; Skladanka, J ; Hunady, I; Holatko, J. Clover Species Specific Influence on Microbial Abundance and Associated Enzyme Activities in Rhizosphere and Non-Rhizosphere Soils. Agronomy, 2021, vol. 11, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2073-4395.
Detail

ereza Hammerschmiedt, Jiri Holatko, Vaclav Pecina, Dalibor Huska, Oldrich Latal, Antonin Kintl, Maja Radziemska, Sadiq Muhammad, Zygmunt M. Gusiatin, Martina Kolackova, Muhammad Nasir, Tivadar Baltazar, Niaz Ahmed, Martin Brtnicky. Assessing the potential of biochar aged by humic substances to enhance plant growth and soil biological activity (vol 8, 46, 2021). Chemical and Biological Technologies in Agriculture. NEW YORK: SPRINGER, 2021. p. 1-12. ISSN: 2196-5641.
Detail

Jiri Holatko, Tereza Hammerschmiedt, Antonin Kintl, Subhan Danish, Petr Skarpa, Oldrich Latal, Tivadar Baltazar, Shah Fahad, Hanife Akca, Sabir Hussain, Martin Brtnicky. Effect of carbon-enriched digestate on the microbial soil activity. PLOS ONE, 2021, vol. 16, no. e0252262, p. 1-13. ISSN: 1932-6203.
Detail

Maja Radziemska; Justyna Dzięcioł; Zygmunt M. Gusiatin, Agnieszka Bęś, Wojciech Sas, Andrzej Głuchowski, Beata Gawryszewska, Zbigniew Mazur, Martin Brtnicky. Recycling of Blast Furnace and Coal Slags in Aided Phytostabilisation of Soils Highly Polluted with Heavy Metals. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 4300, p. 1-11. ISSN: 1996-1073.
Detail

Uzma Younis, Ashfaq Ahmad Rahi, Subhan Danish, Muhammad Arif Ali, Niaz Ahmed, Rahul Datta, Shah Fahad, Jiri Holatko, Tereza Hammerschmiedt, Martin Brtnicky, Tayebeh Zarei, Alaa Baazeem, Ayman EL Sabagh, Bernard R. Glick. Fourier Transform Infrared Spectroscopy vibrational bands study of Spinacia oleracea and Trigonella corniculata under biochar amendment in naturally contaminated soil. PLOS ONE, 2021, vol. 16, no. e0253390, p. 1-10. ISSN: 1932-6203.
Detail

Muhammad Irshad, Faizan Ullah, Shah Fahad, Sultan Mehmood, Asif Ullah Khan, Martin Brtnicky, Antonin Kintl, Jiri Holatko, Inam Irshad, Mohamed El‑Sharnouby, Ayman EL Sabagh , Rahul Datta, Subhan Danish. Evaluation of Jatropha curcas L. leaves mulching on wheat growth and biochemical attributes under water stress. BMC PLANT BIOLOGY, 2021, vol. 21, no. 303, p. 1-12. ISSN: 1471-2229.
Detail

BRTNICKÝ, M.; HAMMERSCHMIEDT, T.; ELBL, J.; KINTL, A.; ŠKULCOVÁ, L.; RADZIEMSKA, M.; LÁTAL, O.; BALTAZÁR, T.; KOBZOVÁ, E.; HOLÁTKO, J. The Potential of Biochar Made from Agricultural Residues to Increase Soil Fertility and Microbial Activity: Impacts on Soils with Varying Sand Content. Agronomy, 2021, vol. 11, no. 6, p. 1-17. ISSN: 2073-4395.
Detail

RADZIEMSKA, M.; GUSIANTIN Z.M.; HOLÁTKO, J.; HAMMERSCHMIEDT, GLUCHOWSKI A.; T.; MIZERSKI; JAKSULSKA I.; A.BALTAZAR, T.; KINTL, A.; JASKULSKI D.; BRTNICKÝ, M. Nano Zero Valent Iron (nZVI) as an Amendment for Phytostabilization of Highly Multi-PTE Contaminated Soil. Materials, 2021, vol. 14, no. 2559, p. 1-10. ISSN: 1996-1944.
Detail

Jiri Holatko, Jitka Prichystalova, Tereza Hammerschmiedt, Rahul Datta, Ram Swaroop Meena, Marek Sudoma, Vaclav Pecina, Jakub Elb, Antonin Kint, Jiri Kucerik, Subhan Danish, Shah Fahad, Oldrich Latal, Martin Brtnicky. Glomalin: A Key Indicator for Soil Carbon Stabilization. In Soil Carbon Stabilization to Mitigate Climate Change. Singapore: Springer, 2021. p. 47-81. ISBN: 978-981-33-6764-7.
Detail

Muhammad Naveed, Bisma Tanvir, Wang Xiukang, Martin Brtnicky, Allah Ditta, Jiri Kucerik, Zinayyera Subhani, Muhammad Zubair Nazir, Maja Radziemska, Qudsia Saeed, Adnan Mustafa. Co-composted Biochar Enhances Growth, Physiological, and Phytostabilization Efficiency of Brassica napus and Reduces Associated Health Risks Under Chromium Stress. Frontiers in Plant Science, 2021, vol. 12, no. 775785, p. 1-15. ISSN: 1664-462X.
Detail

DENKOVÁ, P.; KAMENÍKOVÁ, E.; BRTNICKÝ, M.; HAMMERSCHMIEDT T.; FOJT J.; HOLÁTKO J.; KINTL A.; KUČERÍK, J. Využití termické analýzy pro zhodnocení vlivu biodegradace polyhydroxyalkanoátů na zemědělsky využívanou půdu. Termoanalytický seminář - sborník příspěvků. Pardubice: ČSCh, z.s., 2022. ISBN: 978-80-88307-09-9.
Detail

KAMENÍKOVÁ, E.; DENKOVÁ, P.; FOJT, J.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. Osud mikroplastů z pneumatik v půdě. Termoanalytický seminář - sborník příspěvků. Pardubice: ČSCh, z.s., 2022. ISBN: 978-80-88307-09-9.
Detail

MIKLASOVÁ, M.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; ŘEZÁČOVÁ, V. Influence of Engineered Nanoparticles on Properties of Water in Soil Organic Matter. NanoWorld Journal. Plano, Texas: United Scientific Group, 2021. p. 23-24. ISSN: 2379-1101.
Detail

Sýkora, Komendová. Preconcentration technique for determination of hazardous metals in wastewater. XXIII. MEZINáRODNí KONFERENCE O SEPARAčNí CHEMII A ANALýZE TOXICKýCH LáTEK. Lázně Bohdaneč, ČR: MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2022. ISBN: 978-80-7616-136-8.
Detail

Zygmunt Mariusz Gusiatin, Jurate Kumpiene, Ivan Carabante, Maja Radziemska, Martin Brtnický. Remediation of Smelter Contaminated Soil by Sequential Washing Using Biosurfactants. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, vol. 18, no. 12875, p. 1-21. ISSN: 1660-4601.
Detail

Liaqat Ali, Wang Xiukang, Muhammad Naveed, Sobia Ashraf, Sajid Mahmood Nadeem, Fasih Ullah Haider, Adnan Mustafa. Impact of Biochar Application on Germination Behavior and Early Growth of Maize Seedlings: Insights from a Growth Room Experiment. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 11666, p. 1-13. ISSN: 2076-3417.
Detail

HAMMERSCHMIEDT, T.; HOLÁTKO, J.; ŠUDOMA, M.; KINTL, A.; VOPRAVIL, J.; RYANT, P.; ŠKARPA, P.; RADZIEMSKA, M.; LÁTAL, O.; BRTNICKÝ, M. Biochar and Sulphur Enriched Digestate: Utilization of Agriculture Associated Waste Products for Improved Soil Carbon and Nitrogen Content, Microbial Activity, and Plant Growth. Agronomy, 2021, vol. 11, no. 10, p. 1-14. ISSN: 2073-4395.
Detail

LANDOVÁ, P.; TAGGART, M.; GIBB, S. Spatiotemporal trends and annual fluxes of pharmaceuticals in a Scottish priority catchment. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2022, vol. 292, no. Part A, p. 1-14. ISSN: 0269-7491.
Detail

FOJT, J.; ROMÁNEKOVÁ, I.; PROCHÁZKOVÁ, P.; DAVID, J.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J. A Simple Method for Quantification of Polyhydroxybutyrate and Polylactic Acid Micro-Bioplastics in Soils by Evolved Gas Analysis. MOLECULES, 2022, vol. 27, no. 6, p. 1-16. ISSN: 1420-3049.
Detail

FOJT, J.; DENKOVÁ, P.; BRTNICKÝ, M.; HOLÁTKO, J.; ŘEZÁČOVÁ, V.; PECINA, V.; KUČERÍK, J. Influence of Poly-3-hydroxybutyrate Micro-Bioplastics and Polyethylene Terephthalate Microplastics on the Soil Organic Matter Structure and Soil Water Properties. Environmental Science and Technology, 2022, vol. 56, no. 15, p. 1-11. ISSN: 1520-5851.
Detail

Brtnický, M., Pecina, V., Juřička, D., Kowal, P., Galiová, M.V., Baltazár, T. and Radziemska, M. Can rail transport-related contamination affect railway vegetation? A case study of a busy railway corridor in Poland. CHEMOSPHERE, 2022, vol. 293, no. 133521, p. 133521-133521. ISSN: 0045-6535.
Detail

Brtnický, M.; Kintl, A.; Holátko, J.; Hammerschmiedt, T.; Mustafa, A.; Kučerík, J.; Vitěz, T.; Přochystalová, J.; Baltazar, T.; Elbl, J. EFFECT of digestates derived from the fermentation of maize-legume intercropped culture and maize monoculture application on soil properties and plant biomass production. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, vol. 9, no. 43, p. 1-24. ISSN: 2196-5641.
Detail

Pecina, V., Valtera, M., Drápela, K., Novotný, R., Vahalík, P., Komendová, R., Brtnický, M. and Juřička, D. Influence of beech and spruce on potentially toxic elements-related health risk of edible mushrooms growing on unpolluted forest soils. Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, p. 5407-5407. ISSN: 2045-2322.
Detail

KAMENÍKOVÁ, E.; HRUŠKOVÁ, A.; UDREA, C.; BOJAN, M.; PALOVČÍK, J.; KUČERÍK, J. Preparation of PET particles for environmental research. Book of abstracts. Chorvatsko: 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 2022. p. 116-116. ISBN: 978-606-11-8164-3.
Detail

BOJAN, M.; DEMETER, M.; URZICA, I.; LOGOFATU, P.; UDREA, C.; KUČERÍK, J.; KAMENÍKOVÁ, E. Optical and thermal techniques used for a better characterization of hydrogels. Book of abstracts. Chorvatsko: 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 2022. p. 136-136. ISBN: 978-606-11-8164-3.
Detail

RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave pyrolysis/torrefaction of sewage sludge for the use in agriculture and blue-green infrastructure. Desalination and Water Treatment (online), 2022, vol. 258, no. 258, p. 223-240. ISSN: 1944-3986.
Detail

IQBAL, Z. MUSTAFA, A.; BRTNICKÝ, M.; BRTNICKÝ, M.; MUSTAFA, A. Combined Use of Novel Endophytic and Rhizobacterial Strains Upregulates Antioxidant Enzyme Systems and Mineral Accumulation in Wheat. Agronomy, 2022, vol. 12, no. 03, p. 01-13. ISSN: 2073-4395.
Detail

WALI, F. MUSTAFA, A.; NAVEED, M.; MUSTAFA, A. Effect of Consecutive Application of Phosphorus-Enriched Biochar with Different Levels of P on Growth Performance of Maize for Two Successive Growing Seasons. Sustainability, 2022, vol. 14, no. 4, p. 1-17. ISSN: 2071-1050.
Detail

ZULFIQAR, U.; JIANG, W.; WANG, X.; HUSSAIN, S.; AHMAD, M.; MAQSOOD, M.F.; ALI, N.; ISHFAQ, M.; KALEEM, M.; HAIDER, F. U.; FAROOQ, N.; NAVEED, M.; KUČERÍK, J.; BRTNICKÝ, M.; MUSTAFA, A. Cadmium Phytotoxicity, Tolerance, and Advanced Remediation Approaches in Agricultural Soils; A Comprehensive Review. Frontiers in Plant Science, 2022, vol. 13, no. 9, p. 1-33. ISSN: 1664-462X.
Detail

HAMMERSCHMIEDT, T.; HOLÁTKO, J.; KUČERÍK, J.; MUSTAFA, A.; RADZIEMSKA, M.; KINTL, A.; MALÍČEK, O.; BALTAZÁR, T.; LÁTAL, O.; BRTNICKÝ, M. Manure Maturation with Biochar: Effects on Plant Biomass, Manure Quality and Soil Microbiological Characteristics. Agriculture, 2022, vol. 12, no. 3, p. 1-17. ISSN: 2077-0472.
Detail

HOLÁTKO, J.; BIELSKÁ, L.; HAMMERSCHMIEDT, T.; KUČERÍK, J.; MUSTAFA, A.; RADZIEMSKA, M.; KINTL, A.; BALTAZÁR, T.; LÁTAL, O.; BRTNICKÝ, M. Cattle Manure Fermented with Biochar and Humic Substances Improve the Crop Biomass, Microbiological Properties and Nutrient Status of Soil. Agronomy, 2022, vol. 12, no. 2, p. 1-15. ISSN: 2073-4395.
Detail

CALÁBKOVÁ G.; CHLACHULA J.; IVANOV M.; HLOŽKOVÁ M.; CZERNIAWSKA J.; VASINOVA GALIOVA M.; PROKEŠ L.; GADAS. P. Microbial degradation of Pleistocene permafrost-sealed fossil mammal remains. QUATERNARY RESEARCH, 2022, vol. 111, no. PII S00335894220, p. 84-106. ISSN: 0033-5894.
Detail

KOLÁČKOVÁ, I.; SMOLKOVÁ, B.; LÁTAL, O.; SKALIČKOVÁ, S.; SKLÁDANKA, J.; HORKÝ, P.; KNOT, P.; HAMMERSCHMIEDT, T.; KINTL, A.; HOLÁTKO, J.; POZDÍŠEK, J.; BRTNICKÝ, M. Does Digestate Dose Affect Fodder Security and Nutritive Value?. Agriculture, 2022, vol. 12, no. 2, p. 1-11. ISSN: 2077-0472.
Detail

ŠUDOMOVÁ, L.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; KUČERÍK, J.; SNOPKOVÁ, M. PET-G as a PET contaminant. Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. 1st edition, April 2021. 8th International virtual Conference on Chemical Technology: AMCA, spol. s r.o., 2021. ISBN: 978-80-88214-24.
Detail