Detail projektu

Environmentální analýza a technologie

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Analýza a eliminace prioritních polutantů, pochopení procesů v životním prostředí a vývoj efektivních metod a materiálů souvisejících s ochranou životního prostředí patří mezi nejdůležitější témata související s ochranou životního porstředí. Projekt popisuje základní oblasti výzkumu včetně analýzy anorganických a organických polutantů, biodegradace a environmentální technologie. Projek také popisuje jednotlivá témata s ohledem na chybějící informace v dané oblasti a jednotlivé cíle projektu.

Označení

FCH-S-21-7398

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)