Detail projektu

Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Aplikace využívající nejrůznějších fyzikálně-chemických procesů patří mezi hot topic současné vědy a výzkumu. V projektu jsou zahrnuty okruhy biopolymerní, plazmochemické i materiálového zaměření. Projekt propojuje jednotlivá témata DSP tak, aby bylo možné porovnávat různé přístupy a analytické techniky pro dosažení maximální účinnosti procesů i poznání jejich základních mechanismů. Z projektu bude podporována zejména literatura, materiál, mimořádná stipendia studentů a publikační výstupy.

Označení

FCH-S-21-7301

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Krčma František, prof. RNDr., Ph.D. - hlavní řešitel
Adámková Barbora, Ing. - spoluřešitel
Bartoš Radim, Ing. - spoluřešitel
Belisová Mária, Ing. - spoluřešitel
Čechová Ludmila, Ing. - spoluřešitel
Dzik Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Enev Vojtěch, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Havlíková Martina, Ing. - spoluřešitel
Heger Richard, Ing. - spoluřešitel
Chudják Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Kalina Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kozáková Zdenka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marková Aneta, Ing. - spoluřešitel
Marková Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Richterová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Smilek Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sovová Šárka, Ing. - spoluřešitel
Svoboda Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Szabová Jana, Ing. - spoluřešitel
Trudičová Monika, Ing. - spoluřešitel
Vala Martin, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Zinkovska Natalia, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

PEKAŘ, M. Non-Equilibrium Thermodynamics View on Kinetics of Autocatalytic Reactions—Two Illustrative Examples. MOLECULES, 2021, vol. 26, no. 3, p. 1-8. ISSN: 1420-3049.
Detail

ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; SOVOVÁ, Š.; DOSKOČIL, L.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Polarity-Based Sequential Extraction as a Simple Tool to Reveal the Structural Complexity of Humic Acids. Agronomy, 2021, vol. 11, no. 3, p. 1-19. ISSN: 2073-4395.
Detail

HEGER, R.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. The study of the hydrogel systems with micellar nanodomains and the effect of the pH changes on their properties. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. p. 440-445. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

SOVOVÁ, Š. PHYSICAL CHARACTERIZATION OF SIO2 NANOFLUID. Aveiro: UA Editoria, 2021. p. 116-116.
Detail

SOVOVÁ, Š.; PEKAŘ, M. PHYSICAL CHARACTERIZATION OF SIO2 NANOFLUID. Aveiro, Portugal: 2021. p. 116-116.
Detail

RICHTEROVÁ, V.; PEKAŘ, M. Effect of silk fibroin on diffusion properties of agarose hydrogels. XXI. WORKSHOP OF BIOPHYSICAL CHEMISTS AND ELECTROCHEMISTS. 2021. p. 103-103.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Controlling the internal microstructure and properties of physically cross-linked PVA hydrogels by the rate of freezing. In Proceedings 12th International Conference on Nanomaterials - Research & Application. Ostrava: TANGER Ltd., 2021. p. 547-552. ISBN: 978-80-87294-98-7.
Detail

HÁJOVSKÁ, P.; CHYTIL, M.; KALINA, M. Characterization of albumin and hyaluronan‑albumin mixed hydrogels. Chemical Papers, 2021, vol. 75, no. 11, p. 1-8. ISSN: 0366-6352.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. Tailoring mechanical and transport properties of polyvinyl alcohol based semi-interpenetrating hydrogels. 35 th Conference of the European Colloid & Interface Society – Book of Abstracts (Poster Presentations). 2021. p. 252-252.
Detail

TRUDIČOVÁ, M.; ZAHRÁDKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PEKAŘ, M. The Effect of Freezing Rate on Properties of PVA Hydrogels Prepared by Cyclic Freezing/Thawing. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2020 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 146-147. ISBN: 978-80-214-5920-0.
Detail

MARKOVÁ, A.; STŘÍTESKÝ, S.; VALA, M.; WEITER, M. Effects influencing the transconductance of OECTs. 14th International Symposium on Flexible Organic Electronics. Thessaloniki, Greece: ISFOE21 Organizing and International Scientific Committees, 2021. p. 166-166.
Detail