Detail projektu

Snížení nákladů na výrobu cementu využitím diatomitového separátu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Předkládaný projekt se zabývá možností částečné substituce cementářského slínku separátem diatomitu. Důvodem je snížení environmentální zátěže spojené s produkcí tohoto konvenčního stavebního pojiva. V rámci laboratorních zkoušek budou na FCH selektované vhodné podmínky pro kalcinaci diatomitu, které budou ověřený v poloprovozních podmínkách v rotační sintrovací peci na FSI. Dále budou vybrané typy směsných cementů testovány z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, fázového složeni a charakterizované dle normy ČSN EN-196-3.

Označení

FCH/FSI-J-21-7387

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav procesního inženýrství
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)