Detail projektu

Liposomální nosičový systém pro lokální inhalační administraci erlotinibu a účinnost jeho dopravování do plic

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Aktuální forma léčby rakoviny plic je spojená s celotělovou expozicí cytotoxickým léčivem, což má za následek řadu vážných vedlejších účinků. Tento problém by mohl být řešen cíleným inhalačním dopravením léčiva pomocí vhodného nosičového systému. V rámci projektu bude proto zkoumána účinnost enkapsulace léčiva do liposomálního systému vyvinutého v předchozí spolupráci, následně odolnost systému vůči nebulizaci a regionální depozice v plicích při administraci různymi nebulizátory.

Označení

FCH/FSI-J-22-7859

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Szabová Jana, Ing. - hlavní řešitel
Lízal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mišík Ondrej, Ing. - spoluřešitel
Mravec Filip, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Energetický ústav
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)