Detail projektu

Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Projekt je zaměřen na identifikaci vlastností prachových částic vznikajících při spalování nedřevní biomasy. Zkoumána bude jejich celková hmotnostní koncentrace v proudu spalin, velikostní distribuce pomocí nízkotlakého impaktoru a chemické složení metodou optické spektrometrie. Výstupem projektu bude komplexní vyhodnocení provozních parametrů spalovacího zařízení, emisí plynných polutantů a prachových částic s ohledem na jejich toxicitu a dopad na lidské zdraví.

Označení

FCH/FSI-J-22-7919

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nábělek Jakub, Ing. - hlavní řešitel
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kalivodová Markéta, Ing. - spoluřešitel
Lachman Jakub, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Energetický ústav
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)