Detail projektu

Výzkum kombinovaného účinku oxidů síry, mědi a lithia na tvorbu a vlastnosti slínku portlandského cementu.

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2023-03-06 - 2025-12-31)

O projektu

Cílem projektu je objasnění mechanismů kombinovaného působení SO3, CuO a Li2O na tvorbu portlandského slínku a prohloubení poznatků na poli mineralizovaných nízkoenergetických cementů. Předpokládá se získání nových, doposud nepublikovaných poznatků o působení různých kombinací Li2O, CuO a SO3 na fázové složení, strukturu a vlastnosti slínku. Je známo, že Li2O a CuO působí pozitivně na palitelnost slínku razantním snížením teploty vzniku taveniny, ale negativně na tvorbu hlavní slínkové fáze alitu. Síra také podporuje tvorbu belitu na úkor alitu, ale zároveň stabilizuje hydraulicky aktivnější modifikaci alitu M1. Předpokládá se, že vhodnou kombinací těchto prvků budou vznikat slínky s vysokým obsahem alitu při teplotě výpalu až o 150°C nižší než při výrobě běžného slínku, s kvalitními technologickými parametry. Realizace předkládaného výzkumného projektu by znamenala rozšíření poznatků v oblasti heterogenních reakcí při tvorbě slínkových fází. Pro praxi by získané poznatky mohly znamenat nový pohled na možnosti výroby ekonomicky a ekologicky výhodných nízkoenergetických cementů.

Označení

23-05082S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bartoníčková Eva, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- spolupříjemce (31.03.2022 - nezadáno)
CMV - laboratoř anorganických materiálů
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2025)
Ústav chemie materiálů
- příjemce (31.03.2022 - nezadáno)

Výsledky

PTÁČEK, P.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. Gas-solid carbonation of lime produced by thermal decomposition of dolomite. SOLID STATE SCIENCES, 2023, vol. 138, no. 138, p. 107156-107167. ISSN: 1293-2558.
Detail