Detail projektu

Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2023-02-17 - 2025-12-31)

O projektu

Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin (PGPR) v hydrogelových nosičích představuje nejmodernější přístup v produkci zemědělských bioinokulantů, používaných za účelem obnovení úrodnosti půd a zvýšení zemědělského výnosu. Gelová forma zvyšuje efektivitu aplikace bioinokulantu především ochranou enkapsulovaných buněk před různými environmentálními stresy, které jeho aplikaci doprovázejí. Na druhou stranu, enkapsulace realizovaná přídavkem externího gelačního činidla omezuje technologickou a ekonomickou udržitelnost procesu. Projekt předkládá originální koncept přípravy bioinokulantů založený na enkapsulaci PGPR (rodu Azotobacter) v gelu vytvořeném sesíťováním alginátu, produkovaného přímo enkapsulovanými bakteriemi. Projekt bude zaměřen na podrobné studium všech klíčových kroků přípravy – od kultivace PGPR, přes gelaci a sušení bioinokulantů, až po pilotní screening jejich bioaktivity. Tímto způsobem bude odhalena kauzalita mezi procesem přípravy, strukturou a klíčovými užitnými vlastnostmi bioinokulantů založených na tomto originálním konceptu.

Klíčová slova
bioinokulanty; PGPR; enkapsulace; hydrogely; alginát;

Označení

23-06757S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Sedláček Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Samek Ota, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.04.2022 - nezadáno)