Detail projektu

Dekarbonizace kosmetiky a vývoj aplikací cirkulární kosmetiky

Období řešení: 01.01.2023 — 31.12.2025

O projektu

Projekt je zaměřen na dekarbonizaci výrobního odvětví kosmetiky prostřednictvím vývoje nové technologie pro tzv. bezvodnou kosmetiku /waterless cosmetics/ a pro zcela nový segment, který je nazývám Circular Beauty. Oba dva výše zmíněné trendy patří mezi 3 nové tzv. globální megatrendy v kosmetice. Jejich cílem je snížení uhlíkové stopy kosmetických produktů i ingrediencí a vybudování nové kategorie kosmetických produktů na bázi cirkulární ekonomiky.

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- odpovědné pracoviště (13.12.2022 - nezadáno)
CMV - laboratoř bioplastů
- příjemce (12.12.2022 - nezadáno)
Ústav chemie materiálů
- spolupříjemce (12.12.2022 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP TAK - Aplikace

- plně financující