Detail projektu

Vliv torefakce biomasy na chemické složení spalin

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

O projektu

Díky termochemickým úpravám biomasy dochází ke zlepšení základních vlastností paliva. Takovou úpravou je i torefakce. V nejnovějších výzkumech již byl dokázán její pozitivní vliv na kvalitu paliva. Otázkou ovšem zůstává její vliv na chemické složení spalin. Ke studiu problému přispívá navržený projekt s cílem analyzovat vliv torefakce vybraných materiálů na plynné emise a emise tuhých znečišťujících látek s bližším zaměřením na koncentraci polycyklických aromatických uhlovodíků.

Označení

FCH/FSI-J-23-8353

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Energetický ústav
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)