Detail projektu

Vliv torefakce biomasy na chemické složení spalin

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Díky termochemickým úpravám biomasy dochází ke zlepšení základních vlastností paliva. Takovou úpravou je i torefakce. V nejnovějších výzkumech již byl dokázán její pozitivní vliv na kvalitu paliva. Otázkou ovšem zůstává její vliv na chemické složení spalin. Ke studiu problému přispívá navržený projekt s cílem analyzovat vliv torefakce vybraných materiálů na plynné emise a emise tuhých znečišťujících látek s bližším zaměřením na koncentraci polycyklických aromatických uhlovodíků.

Označení

FCH/FSI-J-23-8353

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Energetický ústav
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)

Výsledky

ZLEVOROVÁ, T.; PRCHAL, M.; BALÁŠ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Koncentrace PAH na částicích při spalování torefikované biomasy. Energie z biomasy XXIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. s. 86-91. ISBN: 978-80-214-6210-6.
Detail

PRCHAL, M.; ZLEVOROVÁ, T. PAHs concentration in particulate matter from the combustion of torrefied agricultural crops. Studentská odborná konference Chemie je život 2023 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. p. 92-92. ISBN: 978-80-214-6204-5.
Detail