Detail projektu

Konstrukce zpevněných ploch umožňující zachycení a následné využití dešťové vody pro chlazení jejich povrchu a zlepšení mikroklimatu

Období řešení: 01.04.2024 — 30.06.2026

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život NPO pouze podprogram 2

- plně financující

O projektu

Předkládaný projekt představuje inovativní využití super absorpčního materiálu v konstrukci betonových dlažeb a podkladních vrstev, umožňující efektivní zachycování srážkových vod v městských prostředích. Projekt reaguje na současný stav klimatických změn, kdy zejména v letním období dochází k přehřívání měst s vysokou měrou zástavby a nepropustných zpevněných ploch, tak aby navržený koncepční přístup umožnil hospodárně nakládat se srážkovou vodou a zároveň přispět k ochlazení zpevněných povrchů a k celkovému zlepšení městského mikroklimatu.

Popis anglicky
The presented project represents the innovative use of super-absorbent material in the construction of concrete pavements and underlying layers, enabling effective capture of rainwater in urban environments. The project responds to the current state of climate change, when cities with high levels of built-up and impermeable paved surfaces overheat, especially in the summer, so that the proposed conceptual approach enables economical management of rainwater and at the same time contributes to the cooling of paved surfaces and the overall improvement of the urban microclimate.

Klíčová slova
Propustný beton; super absorpční polymer; srážková voda; retence; mikroklima

Klíčová slova anglicky
Pervious concrete; super absorbent polymer; rainwater; retention; microclimate

Označení

SS07020009

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)
ESCUBE, s.r.o.
- spolupříjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)
Ústav chemie materiálů
- spolupříjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)
PREFA Brno a.s.
- příjemce (01.04.2024 - 30.06.2026)