Detail produktu

Stabilita a postup uchováníá kmene s české a zahraniční sbírky

OBRUČA, S. KUČERA, D. BENEŠOVÁ, P. POHLUDKA, D. PACÁKOVÁ, Z. BOLYÓ, J.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Cílem testu stability bylo ověřit a potvrdit navržený postup uchovávání baktérie C. necator a to fermentačním testem v poloprovozním měřítku. Jako zdroj sloužily bakterie z německé sbírky, které byly pomnoženy a uchovávány v lyofylizované formě. Procesní parametry jednotlivých kroků jako např. teplota, míchání, vzdušnění, pH, přetlak, feedovací (dávkovací) profily byly monitorovány a řízeny v průběhu celé fermentační části v rámci ověření navržení optimalizací a scale-upu parametrů v poloprovozním měřítku.

Klíčová slova

Biopolymer;Hydal;Biotechnology;Biodegradability;Waste Cooking Oil;PHA;Polyhydroxyalcanoate;Environment;Recycling;Plastics

Datum vzniku

28. 5. 2019

Umístění

Nafigate Corporation s.r.o. Prosek, Praha

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek