• Program 12. 9. 2024:

 • 7:30          Registrace Vstupní vestibul
  8:45 Zahájení konference  Aula P1
  9:00 Niyazi Serdar Sariciftci: Towards sustainable fuels created by CO2 recycling  Aula P1
  10:00 Izabela Radecka: From trash to treasure – importance of microbes in circular economy  Aula P1
  11:00 Oběd  
  12:30 Paralelní sekce I  Posluchárna P16
  14:30 Přestávka na kávu  
  15:00 Paralelní sekce II  Posluchárna P17
  17:00 Přestávka na kávu  
  17:30 Posterová sekce  Laboratorní trakt
  19:00 Večeře formou rautu                                     Laboratorní trakt

  Program 13. 9. 2024:

 • 8:30           Registrace                                                                               Vstupní vestibul      
  9:00 Jan Skoček: CO2 Mineralization: CCU for and by building materials Aula P1
  10:00 Přestávka na kávu  
  10:15 Ph.D. sekce a Průmyslové fórum (paralelně) Aula P1
  12:15 Oběd  
  13:45 Chien-Hsiang Chang: Catanionic Systems for a Sustainable Future: Applications as Drug Carriers  Aula P1
  14:45 Rozloučení a ukončení konference  Aula P1