Vědecký výbor

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
prof. Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D.
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc.
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
Ing. Jiří Smilek, Ph.D.
prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D.
doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
prof. Chien-Hsiang Chang
Univ. Prof. Niyazi Serdar Sariciftci
prof. Izabela Radecka
Ing. Jan Skoček, Ph.D.
prof. Apostolis Koutinas
prof. Bong Sup Shim

Organizační výbor

Jiří Smilek
Hana Alexová
Ilona Pipková
Stanislav Obruča
Tomáš Opravil
Petr Sedláček
Michal Kalina
Jitka Krouská
Jiří Švec
Roman Hladík
Jan Pernica
Lucie Vítámvásová
Vendula Hrabalová
Monika Trudičová