Ing.

Jan Brada

FCH, FCH-D-OIS – vedoucí

+420 54114 9333
brada@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Brada

Publikace

  • 2005

    WEITER, M.; SALYK, O.; ČERNÁ, K.; BRADA, J.; ZELENÝ, M. Výuka fyzikálního praktika s podporou LMS Moodle. In Sborník Konference Belcom 05. 1. Praha: ČVUT v Praze, 2005. s. 67-71. ISBN: 80-01-03203-5.
    Detail

    WEITER, M.; SALYK, O.; VALA, M.; BRADA, J. Utilization of e-learning technologies in experimental physics teaching. In Proceedings of conference Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. 1. Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2005. s. 245-249. ISBN: 80-7355-024- 5.
    Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.