Ing.

Jan Brada

FCH, FCH Děkanát

+420 54114 9333
brada@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Brada

Projekty

 • 2009

  Modernizace klíčových prvků infrastruktury informačního systému fakulty , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Vytvoření materiálně technického zázemí pro podporu rozvoje e-learningu na FCH, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Internetový učební text multimediálního charakteru pro odbornou angličtinu, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail