Ing.

Martin Buchtík

Ph.D.

FCH, ÚCHM – vědecký pracovník

buchtik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Buchtík, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J. Effect of process conditions for the preparation of a manganese-based coating on the surface of AZ31 magnesium alloy. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2023, roč. 67, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VICEN, M.; KAJÁNEK, D.; TRŠKO, L.; BOKŮVKA, O.; BUCHTÍK, M.; FLORKOVÁ, Z.; FRKÁŇ, M. Improving of 100Cr6 Steel Corrosion and Wear Properties in Simulated Sea Water Environment by Tungsten-Doped DLC Coating. Materials, 2023, roč. 16, č. 12, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORÁKOVÁ, L.; DOSKOČIL, L.; WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M. Hydrothermal synthesis and characterization of calcium phosphate-based coatings on AZ31 magnesium alloy. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2023, roč. 67, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; MRŇA, L.; PALÁN, M.; FILIPENSKÝ, J.; DOLEŽAL, P.; NEČAS, D.; FRÝZA, J.; KAJÁNEK, D.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. Effect of Laser Remelting of Fe-Based Thermally Sprayed Coating on AZ91 Magnesium Alloy on Its Structural and Tribological Properties. Coatings, MDPI, 2023, roč. 13, č. 6, s. 1-16. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  BRESCHER, R.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; BŘEZINA, M.; KAJÁNEK, D.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. MICROSTRUCTURE AND ELECTROCHEMICAL CORROSION BEHAVIOR OF CAP/PEO DUPLEX COATING ON AZ31 MAGNESIUM ALLOY. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. s. 500-505. ISBN: 9781713862307.
  Detail | WWW

  DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; BUCHTÍK, M.; HORÁK, T.; WASSERBAUER, J. INFLUENCE OF HUMIC ACID ON CORROSION OF LOW CARBON STEEL IN NEUTRAL AQUEOUS SOLUTION CONTAINING CHLORIDES. In 31st International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2022. 2022. s. 543-548. ISBN: 9781713862307.
  Detail | WWW

  HONČ, J.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; DOSKOČIL, L. Improving the corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy by preparing hydroxyapatite with a superhydrophobized surface. In METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Brno: Tanger, 2022. s. 717-722. ISBN: 9788087294994.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; MÁSILKO, J.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Characterization of Prepared Superhydrophobic Surfaces on AZ31 and AZ91 Alloys Etched with ZnCl2 and SnCl2. Coatings, MDPI, 2022, roč. 12, č. 10, s. 1414-1433. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; HORNÍK, P.; BŘEZINA, M.; DOSKOČIL, L.; MÁSILKO, J.; MRŇA, L.; FILIPENSKÝ, J.; KUBĚNA, I.; FINTOVÁ, S.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Influence of laser remelting on the microstructure and corrosion behavior of HVOF-sprayed Fe-based coatings on magnesium alloy. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2022, roč. 194, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1044-5803.
  Detail | WWW

 • 2021

  BUCHTÍK, M.; DOSKOČIL, L.; BRESCHER, R.; DOLEŽAL, P.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The Effect of Crystallization and Phase Transformation on the Mechanical and Electrochemical Corrosion Properties of Ni-P Coatings. Coatings, MDPI, 2021, roč. 11, č. 4, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M.; TKACZ, J.; FINTOVÁ, S.; MINDA, J.; DOSKOČIL, L. Improvement of AZ91 Alloy Corrosion Properties by Duplex NI-P Coating Deposition. Materials, 2020, roč. 13, č. 6, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J.; PTÁČEK, P. MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND WEAR BEHAVIOR OF WC-COCR COATING ON AZ91 MAGNESIUM ALLOY. In METAL 2019, May 22 nd - 24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 922-927. ISBN: 978-80-87294-92-5.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; BUCHTÍK, M.; BRESCHER, R. INVESTIGATION OF Ni-P COATINGS ON AZ91 CAST MAGNESIUM ALLOY. In METAL 2019, May 22 nd - 24 th 2019, Conference Proceedings. 1 st Edition, 2019. Ostrava: TANGER Ltd., 2019. s. 1192-1196. ISBN: 978-80-87294-92-5.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI, 2019, roč. 9, č. 7, s. 1-9. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Electroless Ni–P Coating Prepared on a Wrought ZE10 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2018, roč. 3, č. 8, s. 1-14. ISSN: 2079-6412.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Charakterizace Ni– P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31. Koroze a ochrana materiálu. (on-line) Asociace korozních inženýrů JK, 2017, roč. 61, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1804-1213.
  Detail | WWW

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Characterization of Ni-P coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 6, s. 925-931. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

 • 2016

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Electroless Deposition of Ni-P/SiO2 Composite Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 5, s. 1459-1464. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  WASSERBAUER, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; BUCHTÍK, M. Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků. 2015. s. 1-30.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Electroless Deposition of Ni-P Coating on Wrought Mg-3Al- 1Zn Magnesium Alloys. Programme and The Book of Abstracts / Seventeenth Annual Conference YUCOMAT 205, Herceg Novi, August 31– September 4, 2015. Dragan P. Uskoković, Velimir R. Radmilović. Belgrade: Materials Research Society of Serbia, 2015. s. 58-58. ISBN: 978-86-919111-0- 2.
  Detail

  WASSERBAUER, J.; MINDA, J.; BŘEZINA, M.; DRÁBIKOVÁ, J.; TKACZ, J.; DOSKOČIL, L.; KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M. Výzkum vlivu prostředí na materiály používané pro kolejová vozidla. 2015. s. 1-193.
  Detail

 • 2014

  WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M.; BUCHTÍK, M. Analýza v technol. lázni. 2014. s. 1-27.
  Detail

 • 2013

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení kompozitního povlaku na bázi niklu. 2013.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice kompozitního povlaku na bázi Ni-P/ SiO2. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013. 2013. s. 38-43. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

 • 2012

  KOSÁR, P.; BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudá depozice Ni- P vrstvy na slitině AZ91. 2012.
  Detail

  BUCHTÍK, M.; WASSERBAUER, J.; ZMRZLÝ, M. Bezproudé nanášení Ni- P povlaku na hořčíkovou slitinu AZ91. In Studentská konference Chemie je život 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 64-67. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.