Ing.

Martin Buchtík

Ph.D.

FCH, ÚCHM – vědecký pracovník

buchtik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Buchtík, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

MC_KOV1Kovové materiály
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_ACH1_PPraktikum z anorganické chemie I
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHM
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie II
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024