Detail předmětu

Bioinženýrství II

FCH-MCO_BIO2Ak. rok: 2019/2020

Přednášky jsou zaměřeny na problematiku týkající se základních operací spojených s kultivací mikroorganizmů (MO), sterilizací, izolací a extrakci produktů a MO, a dále pochopit koncept štruktúry proteínu a kinetiky enzýmových reakcí. Důležitou částí předmetu je zařazení transportních systémů a tkáňového inženýrství.

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí koncept struktury proteinu a kinetiky enzymových reakcí a důležitost základních operací, které jsou spojené s kultivacemi mikroorganismů. Dále budou schopni popsat význam transportních systémů a tkáňového inženýrství z pohledu bioinženýství.

Prerekvizity

Bez omezení

Doporučená nebo povinná literatura

F. Kaštánek: Bioinženýrství, 2001 (CS)
D.G. Rao. Introduction to Biochemical Engineering, sec.ed. 2010 (CS)
Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš, Enzymologie, 1998 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru posluchači absolvují 3 pisemné testy z výpočetně orientovaných problémů. Studenti, kteří nedosáhnou minimum bodů, nebo nemohli absolvovat písemku, budou mít jeden náhradní termín. Všechny termíny písemek se studenti dozvědí na začátku semestru.

Podmínky zisku zápočtu:
Kontrolovaná výuka během semestru: max. 30 bodů, minimum pro úspěch: 15 bodů.

Podmínky absolvování zkoušky:
1) získaní minimálne 15 bodů z písemek (příklady) během semestru.
2) písemná skouška - test (30 otázek, čas 2 hodiny), maximálně je možné získat 100 bodů, minimum pro úspěch: 55 bodů.Celkové hodnocení předmětu:
Maximální součet výše uvedených hodnocených akcí: 110 bodů (1/3 z výpočetních písemek + 100 bodů z písemné skoušky). V přpade potreby bude možnost ústného doskoušení.
Klasifikace dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Buněčný růst a látková bilance
2. Proteiny a enzymy
3. Imobilizované biokatalyzátory
4. Bioreaktory a fermentační systémy
5. Míchaní a tok tekutin
6. Sterilizace
7. Metodiky spojené s izolací, kontrolou, uchováváním a kultivací
mikroorganizmů
8. Mechanické, chemické a enzymatické rozrušování buněk
9. Extrakce, typy extraktorů a jejich provedení
10. Separace a filtrace, adsorpce, iontoměniče, krystalizace
11. Řízené uvolňování léčiv z lékových forem (Drug Delivery Systems)
12. Příklady z tkáňového inženýrství (Tissue engineering)
13. Nanobiotechnologie

Cíl

Získat znalosti o postupech používaných při výrobě a zpracovávání biotechnologických produktů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se. V seminářich jsou probírány modelové příklady výpočtů z přednášek - účast je povinná (prezenční forma ve cvičení, kombinovaná forma jako korespondenční úkoly).
Po jednotlivých sekcích by měly studenti napsat 3 výpočtové písemky (max. 30 bodů). Minimum pro úspešný zápočet je 15 bodů. Studenti, kteří nedosáhnou minimum bodů, nebo nemohli absolvovat písemku, budou mít jeden náhradní termín. Všechny termíny písemek se studenti dozvědí na začátku semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor