Detail oboru

Potravinářská chemie a biotechnologie

FCHZkratka: NKCO_CHTPAk. rok: 2019/2020

Program: Chemie a technologie potravin

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 20.7.2001Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Profil absolventa oboru potravinářská chemie a biotechnologie je koncipován na pozadí rozvoje potravinářské vědy a rozvoje biotechnologií. Při studiu se klade důraz na biologické a fyzikální vědy, na kterých závisí rozvoj potravinářské vědy. V návaznosti na základní předměty studia se v biologických disciplinách prohlubují znalosti v aplikované mikrobiologii, bioinženýrství, v hygieně a sanitaci potravin.

Klíčové výsledky učení

Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti vědních disciplín chemie a technologie potravin.Absolvent studijního programu "Chemie a technologie potravin“ bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. V rámci studijní programu získá student i znalosti z biotechnologie čím si rozšíří další dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi naleznou široké uplatnění v rozvinutém zemědělsko- potravinářském komplexu, zejména v oblastech Moravy a Slezska, jakož i v rozvíjejících se biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu i v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v rámci státních kontrolních institucí, ve vývoji nových technologií a výzkumu, jakož i v obchodních organizacích.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_BCH2Biochemie IIcs4zimníPovinnýzkano
MCO_BIO2Bioinženýrství IIcs4zimníPovinnýzá,zkano
MCT_CHL2Chemická legislativacs2zimníPovinnýano
MCA_ISAInstrumentální a strukturní analýzacs4zimníPovinnýzkano
MCO_MOBMolekulární biotechnologiecs4zimníPovinnýzkano
MCA_ISA_PPraktikum z instrumentální a strukturní analýzy - PCHBTcs3zimníPovinnýklano
MCO_TPO_PPraktikum z technologie potravincs2zimníPovinnýano
MCO_TPOTechnologie potravincs4zimníPovinnýzkano
MCO_BIN_PPraktikum z bioinženýrstvícs2zimníPovinně volitelný1ano
MCO_MOB_PPraktikum z molekulární biotechnologiecs2zimníPovinně volitelný1ano
MCO_IZáklady imunochemiecs3zimníPovinně volitelnýkl1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_ACP2Analytická chemie potravin IIcs4letníPovinnýzkano
MCA_AB1Angličtina B1cs1letníPovinnýzkano
MCO_CHP2Chemie potravin IIcs4letníPovinnýzkano
MCO_LAB1_PLaboratoř oboru I - PCHBTcs4letníPovinnýklano
MCO_NFPNutraceutika a funkční potravinycs3letníPovinnýzkano
MCO_BIO_PPraktikum z biotechnologiecs2letníPovinnýano
MCO_SAPSenzorická analýza potravincs3letníPovinnýklano
MCO_TBKBuněčné biotechnologiecs4letníPovinně volitelnýkl1ano
MCO_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4letníPovinně volitelnýzk1ano
MCO_MPBMikrobiologie pro potravináře a biotechnologycs4letníPovinně volitelnýzk1ano
MCO_ZPZáklady proteomikycs4letníPovinně volitelnýzk1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_BPOBalení potravincs4zimníPovinnýzkano
MCO_BSTBiostatistikacs3zimníPovinnýklano
MCO_BIT2Biotechnologie IIcs4zimníPovinnýzkano
MCO_DS_PDiplomový seminář - PCHBTcs3zimníPovinnýano
MCO_LAB2_PLaboratoř oboru II - PCHBTcs8zimníPovinnýklano
MCO_OHOOdpadové hospodářství v potravinářském průmyslucs4zimníPovinnýzkano
MCO_BIMBioanalytické metodycs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
MC_HYPHygiena potravincs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
MCO_POLPotravinářská legislativacs4zimníPovinně volitelnýzk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
MCO_DPDiplomová prácecs30letníPovinnýano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. kreditů Předměty
1 12 MCO_BIN_P, MCO_MOB_P, MCO_I, MCO_TBK, MCO_KOS, MCO_MPB, MCO_ZP

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš