Detail předmětu

Zpracování a valorizace průmyslových odpadů

FCH-MC_ZVPOAk. rok: 2021/2022

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeny s technologiemi termofilního zpracování odpadů, s technologiemi kompostování a skládkování, s technologiemi čištění odpadních vod a s recyklačními technologiemi. V rámci předmětu rovněž získají informace o analýze všech druhů odpadů a o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady.

Prerekvizity

Analytická chemie I a II Biochemie I a II

Doporučená nebo povinná literatura

Kuraš, M.: Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor, 2014, ISBN 978-80-86832-80-7 (CS)
Chandrasekaran M.: Valoriozation of food processing by-products, CRC Press, 2013, 978-1-4398-4885-2 (EN)
Thakur M., Modi V.K., Khedkar R., Singh K.: Sustainable Food Waste Management: Concepts And Innovations, Springer 2020. ISBN 9789811589676 (EN)
Ghosh S.K., Bhattacharya Ch., Satyanarayana S.V., Varadarajan S.: Emerging, Technologies for Waste Valorization and Environmental Protection, Springer, 2020, ISBN 9789811557361 (EN)
D'Urso O.F., Palmiro, P.: Biotransformation of Agricultural waste and by-products : the food, feed, fibre, Fuel (4F) economy, Elsevier, 2016. ISBN:0128036486 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky. Při ústní zkoušce bude studentovi položena jedna otázka z problematiky oboru v souladu s osnovou předmětu. Hodnocena bude úroveň znalostí studenta a schopnost reagovat na zadané otázky. Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

1. Úvod do studia
2. Odpady a jejich vlastnosti
3. Odpadní vody
4. Aerobní procesy
5. Anaerobní procesy
6. Kompostování odpadů
7. Recyklace odpadů
8. Skládkování, spalování odpadů
9. Analýza odpadů
10. Nakládání s odpady
11. Praktická část (exkurze)
12. Praktická část (exkurze)
13. Praktická část (exkurze)

Cíl

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor