Detail předmětu

Pokročilé materiálové technologie a aplikace

FCH-DCO_PMTAk. rok: 2022/2023

Obsahem předmětu je přehled vlastností a možností uplatnění progresivních molekulárních materiálů v současné technické a průmyslové praxi včetně oblasti nanotechnologií. Kromě standardních molekulárních materiálů (polymery, nízkomolekulární látky) je pozornost soustředěna hlavně na nové molekulární struktury jako jsou uhlíkové nanostruktury, dendrimery, magnetické molekuly a jiné. V průběhu výuky jsou postupně diskutovány vlastnosti jednotlivých materiálů, technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur, metody jejich charakterizace na molekulární úrovni a aplikační možnosti.

Literatura

Hadziioannou G., Malliaras G. C.: Semiconducting Polymers. Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim 2006
Rogers B., Pennathur S., Adams A.: Nanotechnology - understanding small systems. CRC Press Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL 2008
Organic Electronics I, Editor Hagen Hauk, Wiley-vCH, 2013, ISBN: 978-3-527-32647-1 (tištěná verze) a 978-3-527-64023-2- (ePdf)
Organic electronics Emerging Concepts and Technology , Editors: Fabio Cicora, Clara Santato, Wiley-vCH, 2013, ISBN: 978-3-527-41131-3 (tištěná verze) a 978-3-527-65099-6 (ePdf)
Malhotra S., Prasad B. L. V., Fraxedas, J., Molecular Materials: Preparation, Characterization, and Applications, CRC Press; 2017 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Obsahem předmětu je přehled vlastností a možností uplatnění progresivních molekulárních materiálů v současné technické a průmyslové praxi včetně oblasti nanotechnologií. Kromě standardních molekulárních materiálů (polymery, nízkomolekulární látky) je pozornost soustředěna hlavně na nové molekulární struktury jako jsou uhlíkové nanostruktury, dendrimery, magnetické molekuly a jiné. V průběhu výuky jsou postupně diskutovány vlastnosti jednotlivých materiálů, technologie přípravy nanomateriálů a nanostruktur, metody jejich charakterizace na molekulární úrovni a aplikační možnosti.

1. Úvod do problematiky: nové molekulární materiály a jejich uplatnění ve spotřebním průmyslu a high tech aplikacích; přehled současné situace na trhu - odvětví, produkty, materiály, důležité firmy, ekonomika, prognóza vývoje; nanotechnologie - situace v ČR a ve světě
2. Struktura a vlastnosti nanomateriálů: základní definice a členění nanomateriálů; nanostrukturované materiály; molecular tailoring - cílená příprava molekulárních struktur
3. Technologie přípravy a metod studia nanomateriálů: technologie přípravy nanomateriálů; metody charakterizace nanomateriálů; metody charakterizace optoelektronických vlastností; metody charakterizace procesů s vysokým časovým rozlišením
4. Pokročilé aplikace molekulárních materiálů: nanoelektronika; plošné optoelektronické aplikace; plošné mechanické aplikace (samočisticí povrchy, ochranné filtry, membrány, …); senzory; biomateriály; aplikace biomolekul a biosystémů v nanotechnologiích; nanomedicína (nanostrukturní implantáty, bionanotechnologie, materiály pro cílené aplikace léčiv; energetické aplikace (organické solární články, termoelektrická konverze, LioN akumulátory).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný