prof. Ing.

Martin Weiter

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – profesor

+420 54114 9300, +420 54114 9484
weiter@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Kontakty

Fakulta chemická

Ústav fyzikální a spotřební chemie, profesor

E-mailweiter@fch.vut.cz
Pracovní telefon+420 54114 9300
+420 54114 9484
Telefon+420 54114 9484
Doplňující kontakty:
URIhttp://www.fch.vutbr.cz/home/weiter/

děkan

E-maildekan@fch.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 9300
+420 54114 9484
Telefon+420 54114 9300

Centrum materiálového výzkumu

E-mailweiter@fch.vut.cz
Pracovní telefon+420 54114 9300
+420 54114 9484
Telefon+420 54114 9300, 9484

Vysoké učení technické v Brně

Chemie, biochemie, předseda sekce

Vědecká rada VUT, člen vědecké rady

Výbor pro řízení rizik, člen

Kolegium rektora, děkan Fakulty chemické

Fakulta chemická

Vědecká rada, předseda vědecké rady

Kolegium děkana, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.