Detail předmětu

Instrumentální analýza pro medicínské aplikace

FCH-MC_IAMAAk. rok: 2022/2023

V rámci předmětu budou studenti podrobně seznámeni s instrumentálními technikami využívanými v oblasti medicínských aplikací, bude jim vysvětlen princip jednotlivých metod a synergický efekt propojení komplementárních metod. Jednotlivé tematické bloky budou přednášeny odborníky na danou problematiku a to s důrazem na praktickou stránku problému včetně interpretace dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají specializované vědomosti i praktické znalosti o instrumentálních technikách využívaných v oblasti medicínských aplikací, o jejich principech, informační hodnotě i možnostech jejich kombinací a propojení.

Prerekvizity

Základy analytické chemie, biochemie, organická a fyzikální chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek (2 vyučovací hodiny týdně). Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test

Osnovy výuky

1. Přehled relevantních instrumentální technik, logika jejich využití
2. Analýza struktury a funkcí proteinů
3. Instrumentální techniky využívané v molekulární biologii
4. Metody studia biologického účinku látek a materiálů
5. Spektroskopické a mikro-spektroskopické techniky
6. Základy fluorescenční spektroskopie
7. Pokročilé metody využívané v kvalitě kontroly
8. Termická analýza a kalorimetrie
9. Analýza morfologie částic, povrchů a buněk
10. Studium koloidních dispersí
11. Metody studia biomakromolekul
12. Materiálová charakterizace v medicínských aplikacích

Učební cíle

Cílem předmětu Instrumentální analýza pro medicínské aplikace je podrobně seznámit studenty s pokročilými analytickými instrumentálními metodami relevantními v kontextu medicínských aplikací. Hlavní důraz bude kladen na pochopení principu jednotlivých technik a logiku kombinací komplementárních metod. Studenti budou seznámeni s typickým pracovním postupem pro různé problematiky a také jim bude podrobně vysvětlena informační hodnota každé techniky včetně presentace a interpretace výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách není povinná

Základní literatura

Králová B. : Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2001. (CS)
Štulík K. : Analytické separační metody. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, povinný