Detail předmětu

Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

FCH-MC_ICHVAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy a Práškové technologie aplikované pro oblast výroby farmak.
Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
Transport a manipulace s partikulárními systémy. Procesy desintegrace, třídění, separace, homogenizace, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování, sušení a tepelná expozice velmi jemných partikulárních látek.
Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků a skladového hospodářství.
Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek, tvorba suspenzí a disperzí. Povrchová úprava partikulárních látek.
Vzorkování partikulárních systémů.
Plnění pevných lékových forem do obalů, "blistrování", expedice.
Problematika skladování a dávkování kapalin.
Specifika měření a regulace chemicko-farmaceutických procesů.
Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními a chemicko-biologickými aktivními systémy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v teorii a praxi používané v současných procesech výroby farmak.

Prerekvizity

Chemické inženýrství I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouškou hodnocený všeobecný přehled v rozsahu probírané látky. Hodnocení odpovídá ECTS systému.

Osnovy výuky

Předmět poskytuje teoretické i praktické základy oborů Partikulární systémy a Práškové technologie aplikované pro oblast výroby farmak.

Osnova je členěna podle týdenní výuky:
1. Charakterizace partikulárních systémů, základní parametry partikulárních systémů a jejich měření. Granulometrie a morfologie částicových složek partikulárních systémů.
2. Transport a manipulace s partikulárními systémy. Problematika třídění a separace.
3. Procesy desintegrace, příprava ultrajemných až nano-jemných partikulárních systémů.
4. Homogenizace práškovitých systémů, segregace, kompaktace, aglomerace, granulace, tabletování.
5. Sušení a tepelná expozice velmi jemných partikulárních látek. Lyofilizace.
6. Sypné vlastnosti partikulárních systémů, způsoby měření sypného chování, základy návrhů zásobníků a skladového hospodářství.
7. Povrchové vlastnosti jemnozrnných partikulárních látek, sorpční vlastnosti, transport vlhkosti a rovnovážná vlhkost partikulárních látek.
8. Povrchová úprava partikulárních látek. Povrchové úpravy pevných lékových forem. Tvorba několikavrstvových systémů.
9. Tvorba suspenzí a disperzí. Homogenizace kapalin a past.
10. Vzorkování partikulárních systémů. Plnění pevných lékových forem do obalů, "blistrování", expedice.
11. Problematika dopravy, skladování a dávkování kapalných systémů.
12. Specifika měření a regulace chemicko-farmaceutických procesů. Problematika projektování, schvalování a realizace nových farmaceutických procesů.
13. Aspekty prašnosti. Bezpečnost práce s partikulárními a chemicko-biologickými aktivními systémy.

Učební cíle

Seznámit studenty fakulty chemické se základními současnými technologickými možnosti výroby léčiv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka formou přednášek zabývajících se nejproblematičtějšími uzly technologických uzlů zpracování farmak v praxi. Neustále obnovovaný profil přednášek zabývající se aktuálními problémy procesů farmaceutických výrob vyžaduje pro úspěšné zvládnutí zkoušky pravidelnou účast na přednáškách - základní doporučená literatura a teze na www stránkách jsou pro zvládnutí zkoušky nedostatečné.

Základní literatura

Hanika J.: Farmaceutické inženýrství. VSCHT Praha, 2013. (CS)
Hovorka F.: Technologie chemických výrob. VŠCHT Praha, 2012. (CS)

Doporučená literatura

M. J. Rhodes: Principles of Powder Technology, John Wiley and sons, LTD, 1990 (EN)
Salman A.D., Ghadiri M., Hounslow M.J.: Handbook of Powder Technology, Volume 12, Elsevier, 2007. ISBN 978-0444530806
Masuda H., Higashitani K, Yoshida H.: Powder Technology Handbook, Third Edition, CRC Press, 2006. ISBN: 978-1574447828 H. Masuda, K. Higashitani, H. Yoshida, Taylor and Francis, 2006, ISBN-13: 978-1574447828

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor