Detail předmětu

Laboratoř oboru I

FCH-MC_LAB1_PAk. rok: 2022/2023

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Vedoucí diplomové práce po dohodě s konzultantem stanoví požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled, seminární práce a pod.).

Osnovy výuky

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání tematu diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu budoucí diplomové práce.
Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu prostřednictvím návrhu řešení dílčích úkolů.
Vedení laboratorního deníku.

Týden 1.: Obecná pravidla řešení laboratorního projektu – teoretické i experimentální části

Týden 2.–10.: Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele

Týden 11.–13.: Zpracování seminární práce

Učební cíle

Cílem předmětu je výcvik tvůrčích schopností formou samostatné praktické práce studentů na zadané téma zakončené ústní prezentací řešení tohoto projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Základní literatura

Literatura uvedená v zadání konkrétního projektu - základní i separátní (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning