Detail předmětu

Nukleární magnetická resonance

FCH-MC_NMRAk. rok: 2022/2023

Fyzikální základy NMR spektroskopie, 1D NMR 1H spektroskopie, 1D NMR 13C spektroskopie, metody 2D NMR spektroskopie, NMR spektra vybraných skupin organických látek, postupy interpretace spekter pro jednotlivé molekuly

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu získá posluchač komplexní znalosti o interpretaci spekter pro NMR spektroskopii a informace o strukturní analýze organických látek. Získané znalosti umožňují pracovat jak ve výzkumu, tak praxi bioorganické a farmaceutické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Prerekvizity

Znalost Organické chemie I + II, Analytická chemie II, praktikum z instrumentální analytické chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný písemný test. Podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek.

Osnovy výuky

1. Fyzikální základy NMR spektroskopie
2. Základní parametry pro posouzení a interpretaci NMR spekter (multiplicita signálu, Interakční konstanta, integrál, chemický posun atd.)
3. 1D NMR 1H spektroskopie, 1D NMR 13C spektroskopie, metody 2D NMR spektroskopie,
4. NMR spektra vybraných skupin organických látek
5-13. postupy interpretace NMR spekter pro jednotlivé molekuly

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je:
- seznámit studenty s teoretickými základy a fyzikálními principy Nukleární magnetické resonance (NMR)
- poskytnout přehled o současné instrumentaci NMR
- uvést studenty do problematiky interpretace NMR spekter
- demonstrovat aplikační možnosti NMR spektroskopie

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná a není kontrolována, je však doporučená.

Základní literatura

NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry 3rd Edition, 2013, Harald Günther (EN)
Basic 1H- and 13C-NMR Spectroscopy, Metin Balci, 1st Edition, 2005 (CS)
Cvičení z NMR, Tomáš Pospíšil, Universita Palackého, 2015 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor