Detail předmětu

Praktikum z technologie potravin

FCH-MC_TPO_PAk. rok: 2022/2023

Exkurze do vybraných potravinářských podniků. Odzkoušení některých technologických procesů v laboratorních podmínkách včetně stanovení základních kvalitativních parametrů připravených produktů. Prezentace znalostí potravinářských technologií získaných v rámci exkurzí s doplněním z odborné literatury.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni spojit doposud získané teoretické znalosti s praktickými ukázkami, aby byli lépe připraveni na vypracování diplomové práce a následné uplatnění v praxi.

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Základy  potravinářských technologií.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle (pracovní postupy, hodnocení protokolů) a exkurze do vybraných potravinářských podniků. 

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na exkurzích, praktických cvičeních, prezentace seminární ptáce. Účast na exkurzích 80 % - v případě neúčasti písemné vypracování dané technologie cca 1 strana a účast na praktických cvičeních 100 %. Vypracováni a odevzdání protokolu k praktickým cvičením písemnou formou (každá úloha = 4 body, ke splnění úlohy minimum 2 body). Prezentace seminární práce k tématu technologie, které si student vybere na základě poznatků z uskutečněných exkurzí.

Osnovy výuky

Cílem praktika je seznámit studenty v rámci odborných exkurzí s průmyslovými technologiemi výroby vybraných potravin a odzkoušení některých technologických procesů v laboratorních podmínkách včetně stanovení základních kvalitativních parametrů připravených produktů. Studenti získají dovednosti na základě kterých budou schopni spojit doposud získané teoretické znalosti s praktickými poznatky, a budou tak lépe připraveni na vypracování diplomové práce a následné uplatnění v praxi.

Týdenní náplň praktika:

Týden 1.–5.: Exkurze do vybraných potravinářských podniků
1. výroba sladu a piva
2. příprava masných výrobků
3. výroba cukrovinek
4. technologie zpracování obilovin
5. výroba vína

Týden 6.–11.: Praktická realizace některých technologických procesů v laboratorních podmínkách.
6. vaření piva
7. výroba klobás a paštik
8. výroba jogurtu
9. výroba pečiva
10. výroba cukrovinek
11. zpracování ovoce, výroba ovocných šťáv a džemů

Týden 12.–13.: Prezentace znalostí získaných studiem odborného článku v angličtině z oblasti potravinářských technologií.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty v rámci odborných exkurzí s průmyslovými technologiemi výroby vybraných potravin a ověřit některé technologie nebo jejich kroky v laboratorních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na exkurzích, praktických cvičeních a odevzdání protokolů. Účast na exkurzích 80 % - v případě neúčasti písemné vypracování dané technologie cca 1 strana a účast na praktických cvičeních 100 %. Součástí je i  prezentace seminární práce vypracované na základě poznatků z exkurzí a odborné literatury.

Základní literatura

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.: Přehled tradičních potravinářských výrob, KEY Publishing, 2013 (CS)

Doporučená literatura

Cheung P. C. K.: Handbook of Food Chemistry, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2015 (EN)
Fellows P.J.: Food processing technology: Principles and Practice, Woodhead Publishing, 2017 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor