Detail předmětu

Seminář a praktikum oboru CHMA

FCH-MCO_SO_AAk. rok: 2022/2023

Seminář oboru je koncipován jako interaktivní předmět s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci, na rozvíjení individuálních výzkumných a prezentačních dovedností při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských systémů a materiálů. Seminář bude mít několik součástí: část časové kapacity bude věnována sestavě krátkých prezentací studentů zaměřených na aktuální nebo zajímavé problémy z celé oblasti biomedicínských aplikací. Druhá část bude zaměřena na blokové praktikum z klinických disciplín.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se v rámci semináře budou nejen dále vzdělávat a rozšíří si odborné poznatky v oboru, ale budou posíleny též komunikační dovednosti a samostatná práci, budou rozvíjeny individuální výzkumné a prezentačních dovednosti. Studenti si vyberou podle nich vhodné téma či aktulitu z oboru a připraví krátkou prezentaci pro kolegy. Součástí kurzu je žádaný experimentální blok zaměřený na praktickou výuku vybraných klinických disciplin.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Týmový semestrální projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na seminářích, prezentace příspěvku a odevzdání protokolů.

Osnovy výuky

1.týden: Úvod, organizace seminářů, zadání témat pro prezentace aktualit.
2.-8. týden: Blokové praktikum z klinických disciplín
9.-13. týden: Prezentace aktualit studentů formou minikonference.
Příklady okruhů:
Biomateriály pro kloubní a kostní náhrady.
Příklady využití kyseliny hyaluronové v biomedicíně.
Transportní systémy pro léčiva a potravinové doplňky.
Využití nanočástic v kosmetice.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření poznatků z oboru a současně posílení interaktivní formy výuky s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci. Jednou součástí předmětu jsou studentské prezentace aktualit z oboru. Druhou součástí bude experimentální blokové praktikum zaměřené na Základy farmakologie a klinicých disciplín.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka v seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Základní literatura

aktuální literatura k seminárním prezentacím (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor