Detail předmětu

Seminář specializace - S1

FCH-MC_SSP1Ak. rok: 2022/2023

Seminář specializace je koncipován jako interaktivní předmět s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci, na rozvíjení individuálních výzkumných a prezentačních dovedností při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských procesů a materiálů. Seminář má dvě části:
1. Výběrové přednášky zvaných odborníků z průmyslové praxe, výzkumných a vývojových institucí včetně mateřské univerzity, prezentující aktuální stav v oblasti specializace a její výhledy v blízké budoucnosti. Studenti interagují s přednášejícím.
2. Vystoupení studentů prezentující výsledky jejich vlastního průzkumu novinek a výhledů specializace, vztahu k diplomovým pracím a k možnostem jejich budoucího uplatnění. Diskuse všech účastníků semináře
Semináře budou realizovány otevřenou formou a budou na ně zváni i studenti doktorských programů a akademičtí pracvovníci fakulty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se v rámci semináře budou nejen dále vzdělávat a rozšíří si odborné poznatky v oboru, ale budou posíleny též komunikační dovednosti a samostatná práci, budou rozvíjeny individuální výzkumné a prezentačních dovednosti. Studenti si vyberou podle nich vhodné téma či aktulitu z oboru a připraví krátkou prezentaci pro kolegy. Součástí kurzu je žádaný experimentální blok zaměřený na praktickou výuku vybraných klinických disciplin.

Prerekvizity

Absolvování předmětu Týmový semestrální projekt.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na seminářích, prezentace příspěvku a odevzdání protokolů.

Osnovy výuky

1.týden: Úvod, organizace seminářů, výběr a zadání témat pro prezentace aktualit.
2.-5. týden Přednášky zvaných odborníků (zástupci např. firem Contipro, Nanopharma, Hartmann Rico, VUPMedical, centra CEITEC).
6.-12. týden: Prezentace aktualit studenty formou minikonference.
13. týden: Závěrečná diskuse, zhodnocení semináře.
Příklady okruhů:
Biomateriály pro kloubní a kostní náhrady.
Příklady využití kyseliny hyaluronové v biomedicíně.
Transportní systémy pro léčiva a potravinové doplňky.
Využití nanočástic v kosmetice.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšíření poznatků a diskuse novinek z oblasti specializace a současně posílení interaktivní formy výuky s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci. Cíle je dosaženo pomocí interaktivních vystoupení jednak pozvaných odborníků z průmyslové praxe nebo výzkumně-vývojových institucí, jednak studentů prezentujících výsledky vlastního průzkumu novinek specializace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka v seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Základní literatura

Aktuální literatura k seminárním prezentacím. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor