Detail předmětu

Senzorická analýza

FCH-MC_SEAAk. rok: 2022/2023

Hlavní náplní předmětu je problematika senzorického hodnocení, tedy hodnocení pomocí lidských smyslů. Nejprve budou studenti seznámeni s teoretickými základy fyziologie a psychologie procesu smyslového vnímání a s funkcí jednotlivých lidských smyslových orgánů. V druhé části bude podrobně probráno praktické provedení senzorického hodnocení: požadavky na hodnotitele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap. Na závěr budou probrány možnosti aplikace na různé typy potravin a využití senzorického hodnocení v potravinářské praxi.

 

 

 

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o moderním vědeckém oboru senzorická analýza; budou schopni připravit, organizovat, provádět a vyhodnocovat jednoduchá hodnocení různých typů potravin.  

 

 

 

 


Prerekvizity

K zahájení studia předmětu jsou žádoucí alespoň základní znalosti technologie potravin (stručný základ jednotlivých potravinářských výrob).


 

Korekvizity

Předmět je zaměřen především na aplikaci v potravinářské praxi, obecné zásady jsou aplikovatelné v mnoha jiných oblastech (kosmetika, životní prostředí aj.).

 

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek a cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně; studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

 

 

 

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen písemným testem - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech probraných oblastí problematiky senzorické analýzy, schopnost aplikace v praxi (nutná min. 50% úspěšnost). Výsledky jsou probrány při ústí zkoušce vč. případných doplňujících otázek – není povinná, lze vylepšit výsledek testu. Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou moderního vědeckého oboru senzorická analýza, tj. hodnocení pomocí lidských smyslů.

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy fungování lidské smyslové soustavy; ve druhé části bude podrobně probráno praktické provedení senzorického hodnocení: požadavky na hodnotitele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap.

Týden 1: Úvod do problematiky, pojem "senzorická analýza", historie, legislativa

Týden 2.–4.: Lidské smysly – nervová soustava, proces smyslového vnímání, anatomie jednotlivých smyslových orgánů (zrak, sluch, čich, chuť, hmatové smysly)  

Týden 5.–7.: Požadavky na senzorické hodnocení – člověk jako hodnotitel/posuzovatel, vybavení senzorické laboratoře, příprava a předkládání vzorků, postup při hodnocení vzorku

Týden 8.–10.: Přehled metod senzorické analýzy (rozlišovací zkoušky, deskriptivní zkoušky, hédonické testy); statistické zpracování výsledků senzorické analýzy  

Týden 11.–12.: Senzorická kvalita, organoleptické vlastnosti a jejich hodnocení – vzhled, barva, vůně, chuť (flavour), textura 

Týden 13: Vybrané typy potravin, praktické aplikace.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou vědeckého oboru senzorická analýza s hlavním zaměřením na senzorické hodnocení potravin.

 

 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Fantišek Buňka, Jan Hrabě, Bohumír Vospěl: Senzorická analýza potravin I. UTB ve Zlíně. (2010). 157 s. ISBN 978-80-7318-887-0. (CS)

Doporučená literatura

Gail Vance Civille , B. Thomas Carr: Sensory Evaluation Techniques. Apple Academic Press Inc. (2016). 600 pp. ISBN10 1482216906. (EN)
Lawless, H.T., Heymann, H. Sensory evaluation of food: principles and practices. 2nd ed. Springer-Verlag New York Inc. (2010). 596 pp. ISBN 0-8342-1752-X. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning