Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DC_OCHAk. rok: 2022/2023

Předmětem studia jsou nejmodernější trendy v oblastech supramolekulární chemie, organické elektroniky a bio-organické elektroniky. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry. Jednou z hlavních priorit je aplikace organických molekul do „zelených technologii“ zaměřených jak na energetiku, tak na bio-inspirované materiály využitelné v živých systémech. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy, samo-organizující systémy a hybridně-organické materiály využitelné v nano-medicinských aplikacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student bude mít znalosti
1. vyžití průmyslových barviv a pigmentů pro pokročilé aplikace v organické elektronice.
2. bio-organické elektroniky
3. N-typových polovodivých materiálů
4. oligomerů a polymerů pro konstrukci samoorganizovaných struktur
5. implementace polycyklických nenasycených systémů pro aplikace v organické elektronice

Prerekvizity

Organická chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální práce a konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle), online databáze a knihovna.

Způsob a kritéria hodnocení

Student vypracuje literární rešerši na zadané téma v rozsahu 10 normo stran. Následuje ústní zkouška, při které student prokáže znalosti nastudované problematiky.

Osnovy výuky

Kurz navazuje na základní znalosti organické chemie získané absolvováním kurzů Organická chemie I a II. Předmětem studia jsou nejmodernější trendy v oblastech supramolekulární chemie, organické elektroniky a bio-organické elektroniky. Předmět je zaměřen na aplikaci organické syntézy na konstituci organických molekul s přesně definovanými parametry. Jednou z hlavních priorit je aplikace organických molekul do „zelených technologii“ zaměřených jak na energetiku, tak na bio-inspirované materiály využitelné v živých systémech. Centrum pozornosti se bude soustřeďovat především na organické materiály pro získávání energie, nano- a biomatetrialy a samo-organizující systémy.

Základní literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2001.
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006.
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHTOZP_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný