Detail předmětu

Chemie potravin a přírodních látek I

FCH-BC_CHP1Ak. rok: 2023/2024

Předmět Chemie potravin a přírodních látek I je orientován na základní složky přírodních látek, kterými jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Studenti se seznámí se strukturou a chemickými vlastnostmi přírodních látek. Dále s potravinářskými surovinami, které jsou nejbohatšími zdroji těchto složek. Maximální důraz ve výuce tohoto předmětu bude kladen na studium reakcí a změn, kterým uvedené složky podléhají při technologických procesech zpracování a skladování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít základní znalosti z biochemie, organické a anorganické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude probíhat písemnou formou, celkem 10 otázek po 10 bodech. Limit pro úspěšné splnění zkoušky je 50 bodů (50 %). Při hraničním hodnocení může vyučující přistoupit k ústnímu přezkoušení. Celkové hodnocení odpovídá systému ECTS.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Cílem kurzu je ukázat studentům potraviny a přírodní látky jako soubor chemických sloučenin s určitými vlastnostmi. Naučit studenty vyvozovat z chemických vlastností těchto sloučenin patřičné závěry, které budou schopni aplikovat při veškerých technologických operacích s potravinami.
Studenti získají přehled o základních složkáchpotravin a přírodních látek - bílkovinách, tucích a sacharidech, z hlediska jejich chemických vlastností, struktury a reaktivity.

Základní literatura

Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I a II, Ossis, Tábor 2009. (CS)
E-learning na VUT v Brně (https://moodle.vutbr.cz) - Chemie potravin a přírodních látek I, 2021 (CS)

Doporučená literatura

Velisek J.: Chemistry of Food, John Wiley & Sons Inc, 2015 (EN)
Zeece M.: Introduction to the Chemistry of Food, Elsevier Science Publishing Co Inc, 2020 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět Chemie potravin a přírodních látek I je orientován na základní složky přírodních látek, kterými jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Studenti se seznámí se strukturou a chemickými vlastnostmi přírodních látek. Dále s potravinářskými surovinami, které jsou nejbohatšími zdroji těchto složek. Maximální důraz ve výuce tohoto předmětu bude kladen na studium reakcí a změn, kterým uvedené složky podléhají při technologických procesech zpracování a skladování.

1. Aminokyseliny
2. Peptidy a bílkoviny obecně
3. Bílkoviny masa a mléka
4. Přehled reakcí bílkovin
5. Mastné kyseliny
6. Homolipidy
7. Heterolipidy
8. Doprovodné látky lipidů a komplexní lipidy
9. Přehled reakcí lipidů
10. Monosacharidy
11. Deriváty monosacharidů a oligosacharidy
12. Polysacharidy obecně
13. Polysacharidy rostlin
14. Polysacharidy mořských řas, mikroorganizmů, hub a živočichů
15. Přehled reakcí sacharidů

eLearning