Detail předmětu

Makromolekulární chemie

FCH-BC_MCHAk. rok: 2023/2024

Okruhy přednáška:

1. Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách. Historický přehled oboru.

2. Struktura a názvosloví polymerů. 

3. Základní definice a vztahy, podmínky vzniku makromolekul. 

4.  Velikost a distribuce makromolekul, metody stanovení molekulových hmotností. 

5. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů. 

6. Polykondenzace a polyadice. 

7. Radikálové řetězové polymerace. 

8. Iontové řetězové polymerace. 

9. Koordinační polymerace. 

10. Reakce polymerů, polymeranalogické reakce. 

11. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace. Přírodní, anorganické a speciální polymery. 

12. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Osnova cvičení:

1.-3. Systematické a triviální názvosloví polymerů, určení a pojmenování opakující se konstituční jednotky, komerční názvosloví polymerů, tvorba struktury polymerů na základě strukturního názvosloví, procvičování

4. Výpočet střední číselné a hmotnostní molární hmotnosti polymerů, vliv nízkomolekulárních frakcí na polydisperzitu

5. Termodynamika polymerace, výpočet termodynamických kritérií polymerace, 1. dílčí zápočtový test

6. Termodynamika polymerace, výpočet termodynamických kritérií polymerace

7. Kinetika radikálové polymerace, stanovení podmínek polymerace

8. Celková rychlost radikálové polymerace za nízké konverze

9. Stupňovité polymerace, průměrná funkčnost monomerů, 2. dílčí zápočtový test

10. Stupňovité polymerace, průměrná funkčnost monomerů

11. Distribuce molekulových hmotností polymerů lineární polykondenzace

12. Kinetika a rovnováha lineární polykondenzace

13. Kinetika a rovnováha lineární polykondenzace + 3. dílčí zápočtový test

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

zkoušky organická chemie I, fyzikální chemie I

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má dvě části:
1. část: písemný test (0 - 100 bodů, k postupu k ústní zkoušce 60 bodů),
2. část: ústní zkouška.
Zápočet se uděluje za absolvování předepsaných cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu „Makromolekulární chemie“ je seznámit studenty se základy tohoto vědního oboru, s jeho umístěním a vztahy v rámci systému souvisejících vědních disciplin. Poskytuje základní znalosti o mechanismech vzniku polymerů, jejich syntézách, vlastnostech a aplikacích.
organická chemie, fyzikální chemie, matematika

Základní literatura

I. Prokopová, Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT Praha (CS)

Doporučená literatura

J.Mleziva, J.Kálal: Základy makromolekulární chemie, SNTL/Alfa, 1986, Praha/Bratislava (CS)
K.Veselý: Polymery. Struktura, vlastnosti, syntézy, zpracování, ČS PCH - Uniplast, 1992, Brno (CS)
J.Mleziva: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, 1983, Praha (CS)
M.Kučera: Makromolekulární chemie, Skripta CHF VUT, Vutium, 1999, Brno (CS)
M. Kučera: Vznik makromolekul I. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů, Vutium, 2003, Brno (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy makromolekulární chemie a její místo v polymerních vědách.
2. Struktura a názvosloví polymerů.
3. Základní definice a vztahy.
4. Podmínky vzniku makromolekul.
5. Velikost a distribuce polymerních molekul.
6. Skupenské stavy a nadmolekulární struktura polymerů.
7. Polykondenzace a polyadice.
8. Radikálové řetězové polymerace.
9. Iontové řetězové polymerace.
10. Koordinační polymerace.
11. Některé reakce polymerů.
12. Přehled základních průmyslových polymerů, jejich vlastnosti a aplikace.
13. Přírodní, anorganické a speciální polymery, jejich vlastnosti a aplikace.
14. Reologické vlastnosti a zpracování polymerů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning